Reference


Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

MBTI a spolupráce

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Typologii MBTI jsme vyzkoušeli jako skupina pracovníků, která je spolu v denním kontaktu. Testy nám pomohly lépe vnímat myšlení druhých, pochopit naše stanoviska i roli ve skupině. Uvědomili jsme si své přednosti a sílu oproti jiným. Jednotlivá písmena pracovníků jsme pak v práci napsali na magnetickou tabuli. Paní Micková je vnímavá školitelka, typologii podala se spoustou zábavných prvků a cvičení. Díky tomu se nám rozdíly mezi jednotlivými typy dobře zapamatovaly.

Jaromír Gottvald, prorektor pro rozvoj a sociální vztahy

PVC OKNA s.r.o.

Příprava žádosti v rámci programu Vzdělávejte se pro růst

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Samotný fakt, že žádost byla schválena a naše společnost měla možnost čerpat dotace je nejlepším důkazem kvality zpracování projektu. Spolupráce se zpracovatelkou byla efektivní a komunikace bezproblémová.

Lukáš Ondřej, ředitel

Seniorcentrum OASA s.r.o.

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)
Hodnocení, které proběhlo v naší firmě, poukázalo na silné a slabé stránky týkající se personální oblasti. Na jeho základě jsme již podnikli první kroky k řešení těch oblastí, které vykazovaly nejméně příznivé výsledky. Společnosti RPIC-ViP s.r.o. děkujeme za příjemnou spolupráci, ve které budeme i nadále pokračovat.
Milena Borková, ředitelka

PVC OKNA s.r.o.

Leadership a měkké kompetence

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Přestože byla naše společnost na podobném typu školení poprvé, mnohým zaměstnancům dokázala otevřít oči a dívat se na chod společnost i jinak než jen ze své úzkého pracovního zařazení. Z tohoto pohledu považujeme školení za přínosné.

Lukáš Ondřej, ředitel

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)
Lidské zdroje představují nejdůležitější, ale také nejnákladnější výrobní faktor. Pro firmy je proto velmi důležité zajistit maximální využití jeho produkčního potenciálu, a to jak správnou organizací práce, tak i motivací a rozvojem zaměstnanců. A jak se jim to daří? To mohou zjistit prostřednictvím tzv. „hodnocení síly pracoviště“. Naše organizace toto hodnocení již podstoupila a jeho výsledky využila k identifikaci příležitostí našeho dalšího rozvoje.
Magda Habrmanová, ředitelka

MT spol. s r.o.

Příprava a zavedení systému managementu jakosti podle normy ISO 9001 a následné interní audity

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Se společností RPIC-VIP spolupracujeme od roku 2000 kdy se, prostřednictvím paní Marcely Vondrákové, podílela na přípravě a realizaci zavedení systému managementu jakosti podle normy ISO 9001 a následných interních auditech v naší společnosti. Spolupráce byla a stále je na vysoké profesionální úrovni. Umožnila nám vylepšit a zdokonalit probíhající procesy v naší společnosti a zpřístupnit ji tak i na náročné odběratelské trhy. Také bych rád touto formou poděkoval za dosavadní úžasnou spolupráci a těšil se na spolupráci i v dalším období.

Ivan Jakeš, jednatel

Městská knihovna Havířov

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)
Hodnocení síly pracoviště naší organizaci poskytlo potřebnou zpětnou vazbu od našich zaměstnanců a potvrdilo správnost našeho přístupu k lidem a řízení knihovny. Informace, které jsme jeho prostřednictvím získali, se následně ukázaly jako velmi užitečné také při plánování dalšího rozvoje Městské knihovny Havířov.
Dagmar Čuntová, ředitelka

Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)
Naše knihovna dlouhodobě usiluje o maximální spokojenost čtenářů. To je však nemyslitelné bez kvalitního týmu lidí, kteří chtějí odvádět svou práci na 110 %, a prostředí, které je v tom podporuje. Hodnocení síly pracoviště, kterého jsme se zúčastnili, nám poskytlo nové náměty k tomu, abychom takového stavu brzy dosáhli.
Iva Sušková, ředitelka

LUCEO, s.r.o.

MBTI, komunikace a pozitivní zpětná vazba

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Seminář na téma osobnostní typologie MBTI, který pro nás připravila společnost RPIC-ViP, byl v naší firmě přijat velmi kladně. Zaměstnanci se shodli na tom, že absolvované jednodenní školení bude znamenat přínos jak pro komunikaci ve firmě, tak i v jejich osobním životě. Seminář proběhl na základě vyhodnocení auditu SILNÉHO PRACOVIŠTĚ, díky kterému jsme získali přehled o našich silných stránkách, stejně jako o oblastech, které by bylo vhodné dále rozvíjet. Koncept SILNÉHO PRACOVIŠTĚ naplňuje naši vizi o vysokém výkonu týmu díky pracovnímu nadšení, vztahově čistému prostředí a systematickému vyhodnocování realizovaných aktivit.

Jan Sedláček, ředitel

SILNICE MORAVA s.r.o.

Outdoor

(RPIC-ViP s.r.o., 2012)

Na outdooru od společnosti RPIC-ViP jsme si na vlastní kůži zažili zimní Olympijské hry. Lektoři nás rozdělili do skupin podle kontinentů a každý z nás reprezentoval jednu zemi – soutěžili jsme tedy individuálně i skupinově, což nám pomohlo k utužení týmových vazeb a posílení schopnosti spolupracovat. Kromě toho jsme si samozřejmě užili také velkou legraci.

Martin Kenis, manažer

Výpis: 51-60 z 70
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz