Rozvoj měkkých dovedností


BENJAMÍN, příspěvková organizace

Tvorba, stabilizace a plánování rozvoje nového týmu

(RPIC-ViP s.r.o., 2015)

Při tvorbě nových sociálních služeb se nám osvědčilo využití "Diagnostiky měkkých kompetencí", která nám byla nápomocná při tvorbě a ustálení nového pracovního týmu pro přímou péči u dospělých osob s poruchou autistického spektra a pro managament. Naše organizace využila i "Miniauditu", který zmapoval personální situaci v nových prostorách služby a na základě jeho výsledku budeme dále pokračovat v personální práci, abychom vytvořili podmínky pro pracovní týmy, které budou rozvíjející, profesionální a stabilizující naši organizaci.

Darja Kuncová, ředitelka

Tieto Czech s.r.o.

Umění prezentace

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Společnost RPIC-ViP u nás v roce 2014 realizovala dva dvoudenní kurzy s tematikou prezentačních dovedností. Naši zaměstnanci měli příležitost dozvědět se celou řadu užitečných informací, jak získat a udržet pozornost, jak svou prezentaci správně strukturovat nebo jak se zbavit rušivých zlozvyků. Největší přínos však pro ně měl praktický nácvik prezentací a zpětná vazba od dvou zkušených letkorů. Hodnocení workshopů a lektorů bylo vysoce nadprůměrné, což nás inspirovalo k nabídce navazujícího kurzu, na kterém by byly získané dovednosti rozvinuty ještě více do hloubky.

David Kahánek, Human Resources, Employee Development

OPTYS, spol. s r.o.

Prozákaznická orientace

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Workshop na téma Zákaznická orientace, který pro nás pořádala společnost RPIC-ViP byl výborný. S prací lektora jsme byli velice spokojeni. Jeho plné nasazení po celý den, poskytnuté informace i zvládnutí kolektivu 40 žen, to vše oceňujeme a děkujeme.

Lenka Bednaříková Kudělová, vedoucí marketingu

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Výuka předmětu Kompetence pro trh práce

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Již několik let je pro nás firma RPIC-ViP spolehlivým partnerem při výuce našich studentů. Vždy v letním semestru – již od roku 2010 vyučuje předmět Kompetence pro trh práce. Jeho záměrem je posílit měkké dovednosti našich technicky zaměřených posluchačů a usnadnit jim vstup do pracovního života. Po celou dobu se u nich předmět setkává s velkým zájmem a ze zpětné vazby, kterou studenti poskytují, je evidentní, že jej považují za smysluplný a užitečný.Coby zadavatelé této vzdělávací aktivity chceme vyjádřit svou dlouholetou spokojenost ze vzájemné spolupráce i profesionálního přístupu kolektivu lektorů RPIC-ViP s.r.o.

Eliška Ochodková, garant předmětu na Katedře informatiky FEI

OZO Ostrava s.r.o.

Zpracování plánu rozvoje zaměstnanců

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Se společností RPIC-VIP s.r.o. spolupracujeme již mnoho let, zejména v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Naše společnost poskytuje služby pro obce, města a podnikatelské subjekty a chtěli jsme se do budoucna zaměřit na školení našich zaměstnanců v oblasti měkkých kompetencí. Společnost RPIC-VIP s.r.o. pro nás zpracovala „Střednědobý rozvojový plán vzdělávání pro vybrané skupiny zaměstnanců v oblasti měkkých kompetencí" (pro obchodní zástupce, pracovníky call centra, dispečery, pracovníky sběrných dvorů atd). Realizace tohoto plánu bude důležitá pro zkvalitnění našich poskytovaných služeb. Spolupráce a komunikace se společností RPIC-VIP s.r.o. je vždy výborná, přínosná a věříme, že budeme nadále spolupracovat.

Iveta Sulková, ekonomická náměstkyně

Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace

Prozákaznická orientace

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Školení na téma prozákaznická orientace pro pracovníky v sociálních službách byl našimi pracovníky hodnocen jako velmi přínosný. Mezi lektorem a zaměstnanci byla velmi dobrá interakce, pracovali ve skupinkáh a využívali různé interaktivní techniky. Školení se nám velmi líbilo.

Daniela Houdková, ředitelka

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Kurzy pro Kariérové centrum VŠB-TUO

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Kariérní centrum VŠB-TUO využilo několik kurzů Silného pracoviště. Mezi ně patřily například Zvládání konfliktů, Telefonování nebo dvě na sebe navazující části Cesta k přijímacímu pohovoru a Přijímací pohovor nanečisto. Studenti VŠB-TUO tak měli možnost se seznámit s novými poznatky, prakticky si vyzkoušet různé metody, techniky a natrénovat si ty dovednosti, které potřebovali posílit. Nedílnou součástí kurzů byla fotoreportáž a vyhodnocení zpětné vazby, které nám pomohly zjistit další potřeby našich studentů. Děkujeme za příjemnou spolupráci.

O jednom z kurzů vyšel článek v časopise Sokolská 33.

Silvie Bracháčková, Vedoucí Kariérního centra VŠB-TUO

FORTE STEEL, s.r.o.

Obchodní a měkké dovednosti

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

V průběhu posledních dvou let jsme se společností RPIC-ViP absolvovali několik výukových akcí. Témata byla různá : mezigenerační rozdíly, obchodní dovednosti, stmelování pracovního kolektivu…

Již po prvním tréninku jsme si byli jisti, že u RPIC-ViP jsme na správném místě. Zkušení lektoři, vhodně zvolené podmínky výuky a především překvapující zjištěné názory a závěry účastníků nás přesvědčily o tom, že i v případných dalších podobných aktivitách budeme služeb RPIC-ViP aktivně využívat.

Získaná zpětná vazba nás upozornila na mezery v personální práci a ukázala nám, co by se mělo změnit.

Pracovníkům RPIC-ViP chci tímto poděkovat za vstřícný, osobní a přitom profesionální přístup.

Jan Šturala, vedoucí provozovny Šenov u Nového Jičína

Nemocnice Podlesí a.s.

Leadership, řízení změn, komunikace, timemanagement...

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Chtěli bychom vyjádřit svou spokojenost se službami poskytovanými firmou RPIC-VIP s.r.o. Konkrétně se jednalo o vzdělávací akce pro zdravotnické pracovníky (např. Leadership a řízení změn, Efektivní komunikace, Řešení konfliktních situací, Motivace a timemanagement), včetně zajištění programu a občerstvení v rámci vzdělávání našich zaměstnanců v roce 2013. Děkujeme za dosavadní spolupráci a budeme se těšit na další.

Simona Szusciková, manažer ošetřovatelské péče

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

MBTI a spolupráce

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Typologii MBTI jsme vyzkoušeli jako skupina pracovníků, která je spolu v denním kontaktu. Testy nám pomohly lépe vnímat myšlení druhých, pochopit naše stanoviska i roli ve skupině. Uvědomili jsme si své přednosti a sílu oproti jiným. Jednotlivá písmena pracovníků jsme pak v práci napsali na magnetickou tabuli. Paní Micková je vnímavá školitelka, typologii podala se spoustou zábavných prvků a cvičení. Díky tomu se nám rozdíly mezi jednotlivými typy dobře zapamatovaly.

Jaromír Gottvald, prorektor pro rozvoj a sociální vztahy

Výpis: 1-10 z 20
[1] [2]© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz