Ostatní služby


GOLD SPICE trading s.r.o.

Zavedení systému managementu jakosti podle normy ISO 9001 a následné interní audity

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

S paní Ing. Vondrákovou spolupracujeme již od samého zavedení systému řízení jakosti dle ISO 9001 v roce 2004. Od této doby paní Ing. Vondráková provádí v naší společnosti interní audity každoročně. Jelikož jsme za pomocí pečlivého přístupu paní inženýrky vždy řádně připraveni, byly doposud všechny externí audity uzavřeny bez závažných nedostatků. Oceňujeme zejména lidský, avšak vysoce profesionální přístup, díky němuž se nám podařilo systém pochopit a můžeme jej tak dále zdokonalovat. Velice si vzájemné spolupráce vážíme a věříme, že bude pokračovat i v následujících letech.

Sabina Pazdziorová, marketing manager

AIESEC Ostrava

Koučing týmu

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Se společností RPIC-VIP spolupracujeme pravidelně již skoro 5 let a všechna sezení se setkaly s velkou spokojeností. Tým, který je ve vedení naší organizace se mění každý rok a paní Kučová nám vždy dovede pomoci proplout těmi největšími problémy, se kterými se v týmu můžete setkat. Naše sezení se zabývají týmovým feedbackem, zjišťováním našich kotev, hodnocením naší spolupráce uvnitř týmu či celkové hodnocení dosavadního úsilí a předání naší práce zase dál. Každé sezení je jiné, ikdyž díky výměně kolektivu se problémy a situace opakují a paní Kučová z toho vždy dokázala vytěžit pro nás co nejvíce poznatků a poznání.

Martina Holbová, president AIESEC Ostrava

TZB Orlová s.r.o.

ISO - v jednoduchosti je síla

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Před cca 15 lety jsme potřebovali zavést systém řízení jakosti ISO a zvolili jsme firmu RPIC-VIP s.r.o. Začátek byl těžký, neboť jsme odmítali řešit některé byrokratické kroky vyplývající z povinností, které jsme nechtěli chápat. Díky naší urputnosti a rozumné kreativnosti RPICu jsme našli společné řešení a systém řízení jsme zdokonalili k oboustranné spokojenosti. Od té doby každý rok procházíme úspěšně auditem se stále stejnou firmou, což dokonale svědčí o naší maximální spokojenosti s přístupem lidí, kteří vždy hledají řešení. Proto se naše spolupráce rozšířila i do dalších oblastí.

Libor Kuboš, jednatel

Úřad práce České Republiky

Profesní rozvoj poradců úřadů práce

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

V červnu 2014 proběhla vzdělávácí akce "Cesta do práce", která byla určena vybraným pracovníkům poradenství úřadu práce (zejména pracovníkům job klubů), kterou realizovala společnost RPIC-ViP s.r.o.

Jejím cílem bylo předat poradcům know-how související s individuálním i skupinovým poradenstvím a podpřit tak kvalitu poskytování této služby ze strany ÚP. Kromě nových znalostí a dovedností si účastníci odnesli také poradenské sety.

Naplnění výše uvedeného cíle vzdělávací akce, stejně tak jako spokojenost účastníků s jejím průběhem, profesionálním přístupem vzdělavatele i kvalitou předaných materiálů potvrdila velmi pozitivní zpětná vazba účastníků.

Odělení poradenství a dalšího vzdělávání Generálního ředitelství ÚP ČR jako zadavatel této vzdělávací akce vyjadřuje touto referencí spokojenost s jejím průběhem, výsledky i přístupem vzdělavatele.

Gabriela Vlčková, vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Generálního ředitelství ÚP

Gesomont s.r.o.

Zavedení systému managementu jakosti podle normy ISO 9001 a následné interní audity

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Se společností RPIC - VIP s.r.o., kterou v našem případě zastupuje Ing. Marcela Vondráková již spolupracujeme od 2001, kdy jsme začali zavádět systém řízení jakosti dle ISO 9001. Díky trpělivosti a odborným znalostem auditorky Ing. Vondrákové se nám tento systém podařilo zavést, udržet a dále rozvíjet. Navíc nám každý rok provádí Ing. Vondráková inerní audit a je přítomna i u externího auditu naší společnosti GESOMONT s.r.o.

Na doporučení auditorky jsme se účastnili několika kurzů na procvičení měkkých dovedností (vedoucí pracovníci, manažer kvality) a tyto kurzy byly hodnoceny našimi zaměstnanci velice kladně, pomohly jim orientovat se lépe v dané problematice.

Tímto bych chtěl poděkovat Ing. Vondrákové jako zástupci společnosti RPIC-VIP s.r.o. za dlouhodobou spolupráci, která je pro naši společnost GESOMONT s.r.o. nezanedbatelným přínosem a věříme, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat ve stejném duchu.

Rudolf Benda, ředitel

OZO Ostrava s.r.o.

Zpracování plánu rozvoje zaměstnanců

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Se společností RPIC-VIP s.r.o. spolupracujeme již mnoho let, zejména v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Naše společnost poskytuje služby pro obce, města a podnikatelské subjekty a chtěli jsme se do budoucna zaměřit na školení našich zaměstnanců v oblasti měkkých kompetencí. Společnost RPIC-VIP s.r.o. pro nás zpracovala „Střednědobý rozvojový plán vzdělávání pro vybrané skupiny zaměstnanců v oblasti měkkých kompetencí" (pro obchodní zástupce, pracovníky call centra, dispečery, pracovníky sběrných dvorů atd). Realizace tohoto plánu bude důležitá pro zkvalitnění našich poskytovaných služeb. Spolupráce a komunikace se společností RPIC-VIP s.r.o. je vždy výborná, přínosná a věříme, že budeme nadále spolupracovat.

Iveta Sulková, ekonomická náměstkyně

MT spol. s r.o.

Příprava a zavedení systému managementu jakosti podle normy ISO 9001 a následné interní audity

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Se společností RPIC-VIP spolupracujeme od roku 2000 kdy se, prostřednictvím paní Marcely Vondrákové, podílela na přípravě a realizaci zavedení systému managementu jakosti podle normy ISO 9001 a následných interních auditech v naší společnosti. Spolupráce byla a stále je na vysoké profesionální úrovni. Umožnila nám vylepšit a zdokonalit probíhající procesy v naší společnosti a zpřístupnit ji tak i na náročné odběratelské trhy. Také bych rád touto formou poděkoval za dosavadní úžasnou spolupráci a těšil se na spolupráci i v dalším období.

Ivan Jakeš, jednatel

Dencop Lighting spol. s r. o.

Rozvoj soft skills, obchodních a IT dovedností

(RPIC-ViP s.r.o., 2012)

Společnosti RPIC-ViP s.r.o. pro nás zajišťovala v období listopad 2009 - březen 2012 realizaci tréninkových programů k rozvoji měkkých kompetencí, obchodních a IT dovedností v celkovém rozsahu 13 tréninkových dnů pro 72 účastníků včetně vstupní diagnostiky. Cílovou skupinu tvořili vedoucí pracovníci a obchodníci.

Již při úvodních setkáních nás společnost RPIV-ViP s.r.o. zaujala svou profesionalitou a proaktivním přístupem k zákazníkovi. Celkově lze na službách poskytovaných společností RPIC-ViP s.r.o. hodnotit především vysokou profesionální úroveň jednoznačně orientovanou na potřeby a zájmy klienta, vysokou míru flexibility a také individuální přístup.

Milan Gregůrek, jednatel (výtah z referenčního listu)

Ing. Karel Baran

Rozvoj systému ŘLZ a související rozvoj klíčových kompetencí a PC dovedností

(RPIC-ViP s.r.o., 2012)

Společnost RPIC-ViP s.r.o. pro nás zajišťovala v období září 2010 - únor 2012 rozvoj systému řízení lidských zdrojů (zavedení kompetenčních modelů a testování zaměstnanců prostřednictvím development centra) a navazujících tréninkových programů k rozvoji měkkých kompetencí v celkovém rozsahu 92 tréninkových dnů pro skupinu 21 účastníků. Účastníky byli vedoucí pracovníci, obchodníci, technici, THP a pracovníci přípravy výroby a realizace.

Se společností RPIC-ViP s.r.o. máme velmi dobré zkušenosti. Díky individuálnímu přístupu a zejména jejich zkušenostem a profesionalitě, je prostřednictvím vzdělávání našich zaměstnanců zabezpečen růst naší firmy.

Karel Baran, majitel (výtah z referenčního listu)

KOVONA SYSTEM, a.s.

Rozvoj komplexního vzdělávacího systému

(RPIC-ViP s.r.o., 2011)

Společnost RPIC-ViP s.r.o. pro nás realizovala tréninkové vzdělávací programy k rozvoji měkkých, didaktických a manažerských dovedností. Tréninků se účastnil top management, vedoucí zaměstnanci, mistři a předáci, obchodníci, nákupčí a další THP zaměstnanci.

Veškerá školení pořádána společností RPIC-ViP s.r.o. mají velmi dobrou úroveň, lektoři splňují požadavky vysoké profesionality, forma jednotlivých školení je pečlivě zpracovaná, samotný projev lektorů je srozumitelný a vstřícný. Hodnotíme kladně jednotlivé dílčí tréninkové postupy, které nám slouží pro získání praktických dovedností při komunikaci jak uvnitř naší firmy, tak i navenek s našimi zákazníky. Školení bylo rovněž jednoznačně přínosem pro práci našich interních lektorů. Už teď se těšíme na další kurzy, které se uskuteční v nejbližším období.

Jaroslav Sedláček, ředitel (výtah z referenčního listu)

Výpis: 1-10 z 12
[1] [2]© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz