Dotační management


Renarkon, o.p.s.

Příprava a realizace evropských projektů

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Se společností RPIC-VIP spolupracujeme již několik let při přípravě a realizaci projektů financovaných z prostředků Evropské unie a také v rámci vzdělávání pro management naší společnosti.

V dotačním období 2007-2013 se nám také díky spolupráci s RPIC-VIP podařilo úspěšně podat celkem 10 projektů z OPLZZ, OPVK i ROP, díky čemuž hodnotíme vzájemnou spolupráci za oboustranně zajímavou.

Martin Chovanec, ředitel

KOVONA SYSTEM, a.s.

Příprava a realizace evropských projektů

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Spolupráce, kterou jsme navázali se společností RPIC-VIP hodnotíme nejen jako velmi přínosnou, ale také jako velmi zajímavou. Při společném uvažování nad projekty se vždy vzájemně obohacujeme a rozšiřujeme obzory. Spolupráce s touto společností je doslova výhrou!

Mariola Kožusznik, vedoucí personalistiky a mezd

LIFT SERVIS s.r.o.

Dotační poradenství

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Se společností RPIC-ViP s.r.o. spolupracujeme v rámci zpracovávání a realizace dotačních projektů již řadu let. Spolupráce si velice ceníme a můžeme říci, že i díky této společnosti máme 100% úspěšnost v oblasti získávání finančních prostředků z Evropské unie. Spolupráce se společností RPIC-ViP s.r.o. je zárukou kvality, profesionálního přístupu a odbornosti.

Jan Kucharczyk, ekonom společnosti

TRIAS a spol., spol. s r. o.

Dotační management

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Se společností RPIC-VIP jsme připravili řadu projektů a následně spolupracovali při jejich realizaci od provedení výběrového řízení až po ukončení projektu. Oceňujeme odborný přístup, korektní jednání, profesionalitu a ochotu přesahující rámec pracovních povinností. O kvalitě jejich práce nepochybně svědčí právě úspěšnost v získávání dotací a jako bonus jsme získali mnoho užitečných rad plynoucích ze zkušeností tohoto týmu - např. pro návrh smlouvy s vítězem výběrového řízení. Budeme i v dalším období využívat služeb RPIC-VIP. Zvláště musíme vyzvednout spolupráci s ing. Szotkowskim a ing. Patkanovou.

Josef Dorňák, jednatel společnosti

kovo VESUV s.r.o.

Příprava a realizace evropských projektů

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Spolupráci se společnosti RPIC-VIP hodnotím jako velice úspěšnou. Za dobu 12-ti leté spolupráce jsme zrealizovali 6 projektu na pořízení výrobní technologie v oblasti výroby výrobků z plechu. Investice do špičkové technologie je nápomocná v úspěšnosti podnikání. Příprava, realizace a následné monitorování projektů byly zpracovávaný zodpovědně, kvalitně a v požadovaném časovém horizontu. Díky tomu je spolupráce s RPIC-VIP přínosem pro naši společnost a efektivní pro obě strany.

Ján Janík, majitel společnosti

PVC OKNA s.r.o.

Příprava žádosti v rámci programu Vzdělávejte se pro růst

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Samotný fakt, že žádost byla schválena a naše společnost měla možnost čerpat dotace je nejlepším důkazem kvality zpracování projektu. Spolupráce se zpracovatelkou byla efektivní a komunikace bezproblémová.

Lukáš Ondřej, ředitel
© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz