Řízení obchodu a obchodní dovednosti


Channel Crossings s.r.o.

Obchodní strategie

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

V rámci poradenství v obchodní oblasti jsme se díky zkušenostem lektora dokázali nejen naučit, jak vést obchodní proces a řídit obchodní tým. Dokázali jsme také změnit přístup k vlastnímu chápání našich služeb a jejich přidané hodnoty. Klíčová byla především změna sebevnímání a následně i prezentace jako přechod od pozice dodavatele do pozice rovnocenného partnera našich klientů, posun od toho, kdo nabízí nějakou službu, ke konzultantovi, který chce zvýšit zisk svého zákazníka pomocí této služby. V praxi si ověřujeme, že to je správný postup.

Vítězslav Bican, ředitel

FORTE STEEL, s.r.o.

Obchodní a měkké dovednosti

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

V průběhu posledních dvou let jsme se společností RPIC-ViP absolvovali několik výukových akcí. Témata byla různá : mezigenerační rozdíly, obchodní dovednosti, stmelování pracovního kolektivu…

Již po prvním tréninku jsme si byli jisti, že u RPIC-ViP jsme na správném místě. Zkušení lektoři, vhodně zvolené podmínky výuky a především překvapující zjištěné názory a závěry účastníků nás přesvědčily o tom, že i v případných dalších podobných aktivitách budeme služeb RPIC-ViP aktivně využívat.

Získaná zpětná vazba nás upozornila na mezery v personální práci a ukázala nám, co by se mělo změnit.

Pracovníkům RPIC-ViP chci tímto poděkovat za vstřícný, osobní a přitom profesionální přístup.

Jan Šturala, vedoucí provozovny Šenov u Nového Jičína

PVC OKNA s.r.o.

Obchodní dovednosti

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Školení bylo realizováno zkušenými lektory, kteří dokázali naše zaměstnance plně vtáhnout do školícího procesu. Zaměstnanci si zpětně pochvalují praktický přínos pro jejich každodenní práci.

Lukáš Ondřej, ředitel

Dencop Lighting spol. s r. o.

Rozvoj soft skills, obchodních a IT dovedností

(RPIC-ViP s.r.o., 2012)

Společnosti RPIC-ViP s.r.o. pro nás zajišťovala v období listopad 2009 - březen 2012 realizaci tréninkových programů k rozvoji měkkých kompetencí, obchodních a IT dovedností v celkovém rozsahu 13 tréninkových dnů pro 72 účastníků včetně vstupní diagnostiky. Cílovou skupinu tvořili vedoucí pracovníci a obchodníci.

Již při úvodních setkáních nás společnost RPIV-ViP s.r.o. zaujala svou profesionalitou a proaktivním přístupem k zákazníkovi. Celkově lze na službách poskytovaných společností RPIC-ViP s.r.o. hodnotit především vysokou profesionální úroveň jednoznačně orientovanou na potřeby a zájmy klienta, vysokou míru flexibility a také individuální přístup.

Milan Gregůrek, jednatel (výtah z referenčního listu)

Ing. Karel Baran

Rozvoj systému ŘLZ a související rozvoj klíčových kompetencí a PC dovedností

(RPIC-ViP s.r.o., 2012)

Společnost RPIC-ViP s.r.o. pro nás zajišťovala v období září 2010 - únor 2012 rozvoj systému řízení lidských zdrojů (zavedení kompetenčních modelů a testování zaměstnanců prostřednictvím development centra) a navazujících tréninkových programů k rozvoji měkkých kompetencí v celkovém rozsahu 92 tréninkových dnů pro skupinu 21 účastníků. Účastníky byli vedoucí pracovníci, obchodníci, technici, THP a pracovníci přípravy výroby a realizace.

Se společností RPIC-ViP s.r.o. máme velmi dobré zkušenosti. Díky individuálnímu přístupu a zejména jejich zkušenostem a profesionalitě, je prostřednictvím vzdělávání našich zaměstnanců zabezpečen růst naší firmy.

Karel Baran, majitel (výtah z referenčního listu)

KOVONA SYSTEM, a.s.

Rozvoj komplexního vzdělávacího systému

(RPIC-ViP s.r.o., 2011)

Společnost RPIC-ViP s.r.o. pro nás realizovala tréninkové vzdělávací programy k rozvoji měkkých, didaktických a manažerských dovedností. Tréninků se účastnil top management, vedoucí zaměstnanci, mistři a předáci, obchodníci, nákupčí a další THP zaměstnanci.

Veškerá školení pořádána společností RPIC-ViP s.r.o. mají velmi dobrou úroveň, lektoři splňují požadavky vysoké profesionality, forma jednotlivých školení je pečlivě zpracovaná, samotný projev lektorů je srozumitelný a vstřícný. Hodnotíme kladně jednotlivé dílčí tréninkové postupy, které nám slouží pro získání praktických dovedností při komunikaci jak uvnitř naší firmy, tak i navenek s našimi zákazníky. Školení bylo rovněž jednoznačně přínosem pro práci našich interních lektorů. Už teď se těšíme na další kurzy, které se uskuteční v nejbližším období.

Jaroslav Sedláček, ředitel (výtah z referenčního listu)
© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz