Rozvoj manažerských dovedností


BENJAMÍN, příspěvková organizace

Tvorba, stabilizace a plánování rozvoje nového týmu

(RPIC-ViP s.r.o., 2015)

Při tvorbě nových sociálních služeb se nám osvědčilo využití "Diagnostiky měkkých kompetencí", která nám byla nápomocná při tvorbě a ustálení nového pracovního týmu pro přímou péči u dospělých osob s poruchou autistického spektra a pro managament. Naše organizace využila i "Miniauditu", který zmapoval personální situaci v nových prostorách služby a na základě jeho výsledku budeme dále pokračovat v personální práci, abychom vytvořili podmínky pro pracovní týmy, které budou rozvíjející, profesionální a stabilizující naši organizaci.

Darja Kuncová, ředitelka

U & SLUNO a.s.

Manažerská akademie

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Školení MBTI u nás proběhlo v rámci osmidenní manažerské akademie. Kromě lepšího poznání sebe i druhých jsme se zaměřili na témata jako leadership, efektivní vedení porad, poskytování zpětné vazby nebo motivace zaměstnanců. Díky profesionálnímu a vstřícnému přístupu lektorů se nám podařilo dále rozvinout naši vnitřní komunikaci v celé řadě důležitých vnitrofiremních oblastí. Mnohokrát děkujeme za impuls k dalšímu rozvoji naší firmy.

Hana Caltová, HR ředitelka

Nemocnice Podlesí a.s.

Leadership, řízení změn, komunikace, timemanagement...

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Chtěli bychom vyjádřit svou spokojenost se službami poskytovanými firmou RPIC-VIP s.r.o. Konkrétně se jednalo o vzdělávací akce pro zdravotnické pracovníky (např. Leadership a řízení změn, Efektivní komunikace, Řešení konfliktních situací, Motivace a timemanagement), včetně zajištění programu a občerstvení v rámci vzdělávání našich zaměstnanců v roce 2013. Děkujeme za dosavadní spolupráci a budeme se těšit na další.

Simona Szusciková, manažer ošetřovatelské péče

Channel Crossings s.r.o.

Koučing pro vedoucí pracovníky

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Na spolupráci v oblasti koučování a osobního rozvoje si nejvice cením toho, že se s každým účastníkem rozběhla zcela jiným směrem, tak aby jednak vyhovovala charakteru daného manažera a jednak aby splnila účel, který byl také u každého člena týmu jiný. Pro dvě kolegyně, které byly právě v procesu přechodu z nižší pozice na pozici manažerskou, to potom znamenalo, že se díky spolupráci s RPIC-VIP velmi rychle etablovaly ve vedení svých týmů a sžily se s pozicí ve vedení společnosti.

Vítězslav Bican, ředitel

PVC OKNA s.r.o.

Leadership a měkké kompetence

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Přestože byla naše společnost na podobném typu školení poprvé, mnohým zaměstnancům dokázala otevřít oči a dívat se na chod společnost i jinak než jen ze své úzkého pracovního zařazení. Z tohoto pohledu považujeme školení za přínosné.

Lukáš Ondřej, ředitel

LUCEO, s.r.o.

MBTI, komunikace a pozitivní zpětná vazba

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Seminář na téma osobnostní typologie MBTI, který pro nás připravila společnost RPIC-ViP, byl v naší firmě přijat velmi kladně. Zaměstnanci se shodli na tom, že absolvované jednodenní školení bude znamenat přínos jak pro komunikaci ve firmě, tak i v jejich osobním životě. Seminář proběhl na základě vyhodnocení auditu SILNÉHO PRACOVIŠTĚ, díky kterému jsme získali přehled o našich silných stránkách, stejně jako o oblastech, které by bylo vhodné dále rozvíjet. Koncept SILNÉHO PRACOVIŠTĚ naplňuje naši vizi o vysokém výkonu týmu díky pracovnímu nadšení, vztahově čistému prostředí a systematickému vyhodnocování realizovaných aktivit.

Jan Sedláček, ředitel

Dencop Lighting spol. s r. o.

Rozvoj soft skills, obchodních a IT dovedností

(RPIC-ViP s.r.o., 2012)

Společnosti RPIC-ViP s.r.o. pro nás zajišťovala v období listopad 2009 - březen 2012 realizaci tréninkových programů k rozvoji měkkých kompetencí, obchodních a IT dovedností v celkovém rozsahu 13 tréninkových dnů pro 72 účastníků včetně vstupní diagnostiky. Cílovou skupinu tvořili vedoucí pracovníci a obchodníci.

Již při úvodních setkáních nás společnost RPIV-ViP s.r.o. zaujala svou profesionalitou a proaktivním přístupem k zákazníkovi. Celkově lze na službách poskytovaných společností RPIC-ViP s.r.o. hodnotit především vysokou profesionální úroveň jednoznačně orientovanou na potřeby a zájmy klienta, vysokou míru flexibility a také individuální přístup.

Milan Gregůrek, jednatel (výtah z referenčního listu)

Ing. Karel Baran

Rozvoj systému ŘLZ a související rozvoj klíčových kompetencí a PC dovedností

(RPIC-ViP s.r.o., 2012)

Společnost RPIC-ViP s.r.o. pro nás zajišťovala v období září 2010 - únor 2012 rozvoj systému řízení lidských zdrojů (zavedení kompetenčních modelů a testování zaměstnanců prostřednictvím development centra) a navazujících tréninkových programů k rozvoji měkkých kompetencí v celkovém rozsahu 92 tréninkových dnů pro skupinu 21 účastníků. Účastníky byli vedoucí pracovníci, obchodníci, technici, THP a pracovníci přípravy výroby a realizace.

Se společností RPIC-ViP s.r.o. máme velmi dobré zkušenosti. Díky individuálnímu přístupu a zejména jejich zkušenostem a profesionalitě, je prostřednictvím vzdělávání našich zaměstnanců zabezpečen růst naší firmy.

Karel Baran, majitel (výtah z referenčního listu)

SILNICE MORAVA s.r.o.

Rozvoj měkkých dovedností a manažerského vzdělávání

(RPIC-ViP s.r.o., 2012)

Společnosti RPIC-ViP s.r.o. pro nás od ledna 2011 do února 2012 realizovala celkem 19 tréninkových vzdělávacích programů k rozvoji měkkých dovedností a manažerského vzdělávání. Tyto tréninky byly určené jak pro manažery a vedoucí pracovníky, tak i pro zaměstnance pracující na dělnických pozicích.

Po celou dobu spolupráce jsme byli spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb, a to jak po stránce metodické přípravy, tak i profesionálního vystupování zaměstnanců společnosti.

Na základě získaných zkušeností hodláme i do budoucna pokračovat ve spolupráci se společností RPIC-ViP s.r.o.

Dalibor Tesař a Josef Krýsl, jednatelé (výtah z referenčního listu)

KOVONA SYSTEM, a.s.

Rozvoj komplexního vzdělávacího systému

(RPIC-ViP s.r.o., 2011)

Společnost RPIC-ViP s.r.o. pro nás realizovala tréninkové vzdělávací programy k rozvoji měkkých, didaktických a manažerských dovedností. Tréninků se účastnil top management, vedoucí zaměstnanci, mistři a předáci, obchodníci, nákupčí a další THP zaměstnanci.

Veškerá školení pořádána společností RPIC-ViP s.r.o. mají velmi dobrou úroveň, lektoři splňují požadavky vysoké profesionality, forma jednotlivých školení je pečlivě zpracovaná, samotný projev lektorů je srozumitelný a vstřícný. Hodnotíme kladně jednotlivé dílčí tréninkové postupy, které nám slouží pro získání praktických dovedností při komunikaci jak uvnitř naší firmy, tak i navenek s našimi zákazníky. Školení bylo rovněž jednoznačně přínosem pro práci našich interních lektorů. Už teď se těšíme na další kurzy, které se uskuteční v nejbližším období.

Jaroslav Sedláček, ředitel (výtah z referenčního listu)

Výpis: 1-10 z 12
[1] [2]© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz