Silná pracoviště v České republice


ENVIFORM a.s.

Jsme na trhu již 15 let a po celou dobu poskytujeme zákazníkům služby s vysokou profesionalitou podloženou akreditací, autorizací a certifikací s cílem co nejvíce naplnit představy a uspokojit potřeby zákazníků v následujících oblastech: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, hygiena práce, environment, kvalita, zkušebnictví, laboratoře, revize apod. Přidáte-li k těmto znakům vysokou flexibilitu a schopnost reakce na každý podnět zákazníka v reálném čase, jde o věrohodný popis společnosti ENVIFORM.


K3 Bohumín, příspěvková organizace

K3 Bohumín vznikla v roce 2007 sloučením kulturní agentury a městské knihovny. K3 tak skloubila kulturu, kino a knihovnu (s 90letou tradicí) ve městě Bohumín pod jeden celek. Dnes má 16 řadových zaměstnanců a dalších 50 externích spolupracovníků. S ročním rozpočtem 15,8 miliónu korun realizuje 1130 akcí pro veřejnost od velkých kulturních akcí pod širým nebem, koncerty a divadla, přes digitální promítání 2D i 3D filmů, edukativních akcí, přednášek, besed a kurzů pro dospělé. Ročně akce K3 navštíví 185 tisíc lidí, tedy každý obyvatel Bohumína v průměru 8krát. Kromě toho organizace realizuje téměř stovku akcí ročně na zakázku - na klíč, anebo jako subdodávku, čímž osloví dalších cca 25 tisíc návštěvníků. V roce 2013 byla bohumínksá knihovna vyhodnocena v nezávislém benchmarkingu jako pátá nejlepší knihovna v zemi v kategorii "město od 20 do 40 tis. obyvatel".


Sírius, příspěvková organizace

Sírius příspěvková organizace – dřívější název Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Opava („Máneska“), vznikl v dubnu 1991 jako dislokované pracoviště Okresního ústavu sociálních služeb Opava. Posláním naší organizace je poskytovat pobytovou sociální službu dětem a mládeži především z Moravskoslezského kraje, kteří vzhledem ke svému postižení nemohou žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Chceme jim umožnit prožít aktivní a důstojný život s vazbami na rodinu a veřejnost formou poskytování individuálně plánovaných služeb, které podporují jejich možnosti, schopnosti a samostatnost. Usilujeme o to, abychom všem dětem zprostředkovali vzdělávání a školní docházku a umožnili jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života a využívání běžných služeb společnosti. Snažíme se zapojit všechny uživatele do rozhodování o svém životě a v případech, že jejich zdravotní stav znemožňuje rozhodování a zapojení do běžného života, zajistit důstojné zacházení, podnětné prostředí a přiměřenou aktivitu. Myslím, že můžeme být opravdu pyšni na to, že naplňujeme principy normality v životě dětí s velmi těžkým postižením. Na to, že si uvědomujeme, že je to stále málo. Naši pracovníci překonávají překážky a nachází řešení, revidujeme transformační plány, máme vizi a věříme, že se nám ji ve spolupráci se zřizovatelem a spoluprací s obcí daří naplnit.


Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově

Posláním Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je provázet a podporovat člověka znevýhodněného stářím, mentálním či tělesným postižením, a pomáhat mu dosáhnout nebo udržet stav tělesného, duševního a sociálního zdraví, pohody a souladu s prostředím, v němž žije. Diakonie podporuje soběstačnost člověka v péči o sebe sama. Pomoc je založena na křesťanské lásce, úctě k jedinečnosti a lidské důstojnosti každého člověka a na vzájemném, oboustranném respektu. Středisko poskytuje 6 typů registrovaných služeb: pečovatelskou službu, osobní asistenci, týdenní stacionář, domov odpočinku ve stáří, domov odpočinku ve stáří se zvláštním režimem, sociálně terapeutickou dílnu a ošetřovatelskou péči, která je poskytována ve vlastním domácím prostředí a je registrována jako nestátní zdravotnické zařízení. Kromě těchto služeb také provozuje tři domy s pečovatelskou službou a (nejen) uživatelům dále nabízí kavárničku pro seniory, suchou pedikúru, masáže, muzikoterapii, ergoterapii a Kavárnu - občerstvení Buřinka, kde obsluhují uživatelé sociálně terapeutické dílny.


Luceo

Počátky společnosti LUCEO se datují do března roku 1997. Od té doby naše společnost prošla obrovským vývojem a získali jsme zásadní zkušenosti. Dnes je LUCEO postaveno na principech svobodné firmy s maximální transparentností. Ty jsou uvnitř organizace klíčovými prvky, stmelující lidi na kterých LUCEO stojí. Naši zákazníci oceňují primárně velice netradiční a individuální přístup k řešení jejich požadavků. Prakticky na denní bázi pracujeme na smysluplných změnách a proaktivně budujeme vztahy jak uvnitř organizace, tak se svými zákazníky.


Harmonie, příspěvková organizace

Posláním Harmonie, příspěvkové organizace je poskytovat sociální služby lidem s mentálním a vícenásobným postižením na základě jejich individuálních potřeb a přání. Harmonie patří mezi první organizace v republice, kde lidé se zdravotním postižením dostali možnost opustit ústav a využívat potřebnou pomoc a podporu v komunitě, ve městě, v obci, kde žijí a mají své blízké a přátele. Zámek Hošťálkovy byl prvním zařízením ústavního typu v Moravskoslezském kraji, který v roce 2007 opustili všichni jeho obyvatelé a přestěhovali se do bydlení, která jim umožňují využívat běžné příležitosti, jež dané místo nabízí. Změnou místa bydlení se však lidé se zdravotním postižením automaticky nestávají občany, k tomu je potřeba mnohem více. Potřebují nejen podporu pracovníků sociálních služeb, kteří je provázejí běžnými denními aktivitami a pomáhají jim zvládat úskalí běžného života, ale také pochopení a sousedskou pomoc nás, ostatních.


Magistrát města Karviné

Magistrát města Karviné je orgánem statutárního města Karviné, pracuje zde více než 320 lidí v rámci sedmi odborů. Úřadu se podařilo koncentrovat všechny služby veřejnosti do centra města, což úřad přiblížilo veřejnosti a zpřehlednilo jeho agendy. Současnou organizační strukturu magistrát získal během reorganizace v letech 2012 a 2013, kdy nejen zeštíhlel, ale získal také logičtější členění. Magistrát poskytuje své služby nejen občanům pětapedasátitisícové Karviné, ale v rámci rozšířené působnosti také přilehlým obcím Petrovice u Karviné, Dětmarovice a Stonava. Magistrát města Karviné v uplynulých letech získal řadu ocenění jak za celkovou kvalitu řízení, tak i za různé konkrétní projekty. V anketách mezi klienty získává úřad opakovaně pozitivní hodnocení.


Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice

Certifikát SILNÉHO PRACOVIŠTĚ pro nás znamená, že pracujeme dál! V posledních měsících jsme úspěšně prošli dvěma zkouškami - Českou školní inspekcí a certifikačním procesem SILNÉHO PRACOVIŠTĚ, přičemž jeden výsledek potvrzuje ten druhý. Z pozice ředitele bych rád řekl, že vybudovat silný tým je úkol na několik let, a je to úkol, který nikdy nekončí. Neustále se snažíme myslet na to, aby naši zaměstnanci dělali práci, kterou umí, ale také, která je baví. Zároveň naši organizaci otevíráme veřejnosti a působíme jako přirozené komunitní centrum. Certifikát SILNÉHO PRACOVIŠTĚ je potvrzením, že jsme se vydali správným směrem, a zároveň povzbuzením do budoucna.


Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka

Ubytováváme žáky a studenty ostravských středních škol a vyšších odborných škol. Ubytovací kapacita je 215 míst. Ubytování zajišťujeme ve dvou budovách a to na ulici Krakovská v Ostravě Hrabůvce (hlavní budova) a v budově na ulici Lidická v Ostravě Vítkovicích s kapacitou. V hlavní budově je pro studenty zajištěno celodenní ubytování, stravování a výchovná činnost. Na obou budovách jsou k dispozici studovna s počítačem a internetem, knihovna, posilovna, herna, kulturní místnost s televizí, videem a DVD. Ke sportu využíváme tělocvičnu. Pokoje jsou vybaveny přípojkou k internetu. O žáky a studenty se starají vychovatelé, kteří rovněž zabezpečují mimoškolní činnost. Máme rádi svoji práci. Rozumíme jí. Jsme kolegiální a zdravě loajální. Samotný proces certifikace SILNÉHO PRACOVIŠTĚ nám poskytl sebereflexi a zachytil pozitiva, která jsme my ani nevnímali.

© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz