Certifikujte své SILNÉ PRACOVIŠTĚ


Změřili jste sílu vašeho pracoviště a výsledek je nadprůměrný? Nebo jednoduše víte, že vaše organizace mezi SILNÁ PRACOVIŠTĚ patří? Udělejte další krok, staňte se partnerem!

Jak? Úspěšným absolvováním certifikačního procesu, který vede k udělení značky SILNÉ PRACOVIŠTĚ.

Jak certifikace probíhá?

Vše začíná nezávaznou schůzkou jednoho z garantů s představitelem organizace, která má zájem o vstup do certifikačního procesu. Garant zájemci objasní podmínky a postup certifikace, v případě zájmu si již mohou dohodnout konkrétní podmínky realizace.

Certifikační proces sestává ze dvou částí:

  • Miniaudit SILNÉHO PRACOVIŠTĚ - měření síly pracoviště (dotazníkové šetření - podle potřeby online nebo papírovou formou)
  • Hloubkové rozhovory s vybranými pracovníky (cca 1 hodina na osobu)

Účelem dotazníkového šetření je získání základních informací o silných a slabých stránkách pracoviště od reprezentativního vzorku zaměstnanců. Informace získané touto cestou jsou následně prohlubovány prostřednictvím rozhovorů, které přináší podrobné informace o jednotlivých oblastech (zejména těch, které vykazují méně příznivé výsledky) a mohou se tak stát cenným podnětem pro další rozvoj pracoviště.

Co certifikačním procesem získáte?

Bez ohledu na výsledek certifikace vám tento proces přinese:

  • Lepší poznání silných a slabých stránek organizace založené na názorech reprezentativního vzorku vašich zaměstnanců
  • Doplňující informace k oblastem s méně příznivými výsledky
  • Doporučení k dalšímu rozvoji organizace z pohledu garantů programu SILNÉHO PRACOVIŠTĚ

V případě úspěšného dokončení certifikačního procesu dále získáte:

  • Značku „SILNÉ PRACOVIŠTĚ“ pro svou organizaci na 2 roky s možností jejího dalšího prodloužení
  • Status partnera programu SILNÉ PRACOVIŠTĚ a s ním spojenou možnost propagace firmy na internetu, sociálních sítích, v médiích i při společenských a odborných akcích

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o další informace nebo o nezávaznou schůzku k certifikačnímu procesu, kontaktujte nás, prosím!

© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz