Reference


Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2015)

Od začátku nás nadchl přístup pracovníků firmy, jasné, logické a stručné vysvětlení postupů. Líbilo se nám, že zjistíme atmosféru na pracovišti po všech změnách, kterými organizace prošla, a hlavně to, jestli zaměstnanci znají, rozumí a umí pracovat podle nových směrnic, řádů a postupů. Interpretace o proběhlém miniauditu byly pracovníky firmy předány vysoce profesionálně. Po ukončení a prezentaci výsledku a na základě jejich zjištění, jsme se rozhodli provést u manažerů následné testování měkkých kompetencí SCCAD.

Jarmila Šíblová, ředitelka

Statutární město Opava

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2015)
Miniaudit "Silného pracoviště" je výborným doplňkem individuálních hodnotících pohovorů, protože přinesl globální pohled na celkovou atmosféru v organizaci, stejně jako na odlišnosti mezi jednotlivými odbory. Velmi cenné bylo rovněž srovnání (benchmark) našich výsledků s jinými organizacemi, ať už s úřady nebo firmami z komerční sféry. A protože smyslem miniauditu není jen popsat stávající situaci, ale zejména přispět k dalšímu zlepšování, velmi jsme rovněž ocenili doporučení týkající se dalšího rozvoje, která nám zástupci RPIC-ViP prezentovali spolu s výsledky.
Tomáš Elis, tajemník

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2015)

Miniauditu „Silné pracoviště“ jsme v naší organizaci využili ke zmapování nejen pracovního výkonu, ale také „atmosféry“ mezi zaměstnanci. Ukázal nám silné a slabé stránky v jednotlivých oblastech. Výsledky využijeme k nastavení efektivního řízení, k lepšímu využití pracovních schopností zaměstnanců, personálnímu a sociálnímu rozvoji tak, aby organizace byla výkonná, nadále vytvářela zdravé pracovní vztahy a efektivněji využívala materiální, informační a lidské zdroje, kterými disponuje. A zda se nám to podaří? To bychom si chtěli ověřit za rok...


Blanka Dadoková, ředitelka

BENJAMÍN, příspěvková organizace

Tvorba, stabilizace a plánování rozvoje nového týmu

(RPIC-ViP s.r.o., 2015)

Při tvorbě nových sociálních služeb se nám osvědčilo využití "Diagnostiky měkkých kompetencí", která nám byla nápomocná při tvorbě a ustálení nového pracovního týmu pro přímou péči u dospělých osob s poruchou autistického spektra a pro managament. Naše organizace využila i "Miniauditu", který zmapoval personální situaci v nových prostorách služby a na základě jeho výsledku budeme dále pokračovat v personální práci, abychom vytvořili podmínky pro pracovní týmy, které budou rozvíjející, profesionální a stabilizující naši organizaci.

Darja Kuncová, ředitelka

PAUL WURTH, a.s.

Teambuildingový outdoor

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Na teambuildingový outdoor, který pro nás pod názvem Beskydský Match připravila společnost RPIC-ViP, budou zaměstnanci naší firmy dlouho vzpomínat. Perfektně připravený program obsahoval týmové i individuální aktivity pro všechny věkové i výkonnostní skupiny. První den plný sportovních aktivit (včetně netradičního kriketu) výtečně uzavřel host večera, horolezec Honza Trávníček. Druhého dne jsme ještě dostali příležitost okusit nově se rozvíjející sport – discgolf.

Pavel Žáček, generální ředitel

Tieto Czech s.r.o.

Umění prezentace

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Společnost RPIC-ViP u nás v roce 2014 realizovala dva dvoudenní kurzy s tematikou prezentačních dovedností. Naši zaměstnanci měli příležitost dozvědět se celou řadu užitečných informací, jak získat a udržet pozornost, jak svou prezentaci správně strukturovat nebo jak se zbavit rušivých zlozvyků. Největší přínos však pro ně měl praktický nácvik prezentací a zpětná vazba od dvou zkušených letkorů. Hodnocení workshopů a lektorů bylo vysoce nadprůměrné, což nás inspirovalo k nabídce navazujícího kurzu, na kterém by byly získané dovednosti rozvinuty ještě více do hloubky.

David Kahánek, Human Resources, Employee Development

Channel Crossings s.r.o.

Obchodní strategie

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

V rámci poradenství v obchodní oblasti jsme se díky zkušenostem lektora dokázali nejen naučit, jak vést obchodní proces a řídit obchodní tým. Dokázali jsme také změnit přístup k vlastnímu chápání našich služeb a jejich přidané hodnoty. Klíčová byla především změna sebevnímání a následně i prezentace jako přechod od pozice dodavatele do pozice rovnocenného partnera našich klientů, posun od toho, kdo nabízí nějakou službu, ke konzultantovi, který chce zvýšit zisk svého zákazníka pomocí této služby. V praxi si ověřujeme, že to je správný postup.

Vítězslav Bican, ředitel

GOLD SPICE trading s.r.o.

Zavedení systému managementu jakosti podle normy ISO 9001 a následné interní audity

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

S paní Ing. Vondrákovou spolupracujeme již od samého zavedení systému řízení jakosti dle ISO 9001 v roce 2004. Od této doby paní Ing. Vondráková provádí v naší společnosti interní audity každoročně. Jelikož jsme za pomocí pečlivého přístupu paní inženýrky vždy řádně připraveni, byly doposud všechny externí audity uzavřeny bez závažných nedostatků. Oceňujeme zejména lidský, avšak vysoce profesionální přístup, díky němuž se nám podařilo systém pochopit a můžeme jej tak dále zdokonalovat. Velice si vzájemné spolupráce vážíme a věříme, že bude pokračovat i v následujících letech.

Sabina Pazdziorová, marketing manager

AIESEC Ostrava

Koučing týmu

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Se společností RPIC-VIP spolupracujeme pravidelně již skoro 5 let a všechna sezení se setkaly s velkou spokojeností. Tým, který je ve vedení naší organizace se mění každý rok a paní Kučová nám vždy dovede pomoci proplout těmi největšími problémy, se kterými se v týmu můžete setkat. Naše sezení se zabývají týmovým feedbackem, zjišťováním našich kotev, hodnocením naší spolupráce uvnitř týmu či celkové hodnocení dosavadního úsilí a předání naší práce zase dál. Každé sezení je jiné, ikdyž díky výměně kolektivu se problémy a situace opakují a paní Kučová z toho vždy dokázala vytěžit pro nás co nejvíce poznatků a poznání.

Martina Holbová, president AIESEC Ostrava

Domov Příbor, příspěvková organizace

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Naše organizace prošla miniauditem zaměřeným na hodnocení síly pracoviště poprvé. Tento audit nám měl ukázat obraz současného stavu myšlení zaměstnanců a jejich vztah k zaměstnavateli obecně. Výsledky jsme pojali jako výchozí bod pro nastavení takového modelu řízení, který by zajistil kvalitu poskytované péče v sociálních službách a zároveň vytvářel příjemné a motivující prostředí pro naše zaměstnance. Zda se vize podaří promítnout do praxe, ukáže čas a opětovné testování síly pracoviště. Spolupráci se společností RPIC-VIP s.r.o. považujeme za příkladnou v průběhu celého procesu testování.

Kamila Demlová, ředitelka

Výpis: 11-20 z 70
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz