Reference


Gesomont s.r.o.

Zavedení systému managementu jakosti podle normy ISO 9001 a následné interní audity

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Se společností RPIC - VIP s.r.o., kterou v našem případě zastupuje Ing. Marcela Vondráková již spolupracujeme od 2001, kdy jsme začali zavádět systém řízení jakosti dle ISO 9001. Díky trpělivosti a odborným znalostem auditorky Ing. Vondrákové se nám tento systém podařilo zavést, udržet a dále rozvíjet. Navíc nám každý rok provádí Ing. Vondráková inerní audit a je přítomna i u externího auditu naší společnosti GESOMONT s.r.o.

Na doporučení auditorky jsme se účastnili několika kurzů na procvičení měkkých dovedností (vedoucí pracovníci, manažer kvality) a tyto kurzy byly hodnoceny našimi zaměstnanci velice kladně, pomohly jim orientovat se lépe v dané problematice.

Tímto bych chtěl poděkovat Ing. Vondrákové jako zástupci společnosti RPIC-VIP s.r.o. za dlouhodobou spolupráci, která je pro naši společnost GESOMONT s.r.o. nezanedbatelným přínosem a věříme, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat ve stejném duchu.

Rudolf Benda, ředitel

KOVONA SYSTEM, a.s.

Příprava a realizace evropských projektů

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Spolupráce, kterou jsme navázali se společností RPIC-VIP hodnotíme nejen jako velmi přínosnou, ale také jako velmi zajímavou. Při společném uvažování nad projekty se vždy vzájemně obohacujeme a rozšiřujeme obzory. Spolupráce s touto společností je doslova výhrou!

Mariola Kožusznik, vedoucí personalistiky a mezd

OZO Ostrava s.r.o.

Zpracování plánu rozvoje zaměstnanců

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Se společností RPIC-VIP s.r.o. spolupracujeme již mnoho let, zejména v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Naše společnost poskytuje služby pro obce, města a podnikatelské subjekty a chtěli jsme se do budoucna zaměřit na školení našich zaměstnanců v oblasti měkkých kompetencí. Společnost RPIC-VIP s.r.o. pro nás zpracovala „Střednědobý rozvojový plán vzdělávání pro vybrané skupiny zaměstnanců v oblasti měkkých kompetencí" (pro obchodní zástupce, pracovníky call centra, dispečery, pracovníky sběrných dvorů atd). Realizace tohoto plánu bude důležitá pro zkvalitnění našich poskytovaných služeb. Spolupráce a komunikace se společností RPIC-VIP s.r.o. je vždy výborná, přínosná a věříme, že budeme nadále spolupracovat.

Iveta Sulková, ekonomická náměstkyně

Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace

Prozákaznická orientace

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Školení na téma prozákaznická orientace pro pracovníky v sociálních službách byl našimi pracovníky hodnocen jako velmi přínosný. Mezi lektorem a zaměstnanci byla velmi dobrá interakce, pracovali ve skupinkáh a využívali různé interaktivní techniky. Školení se nám velmi líbilo.

Daniela Houdková, ředitelka

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Kurzy pro Kariérové centrum VŠB-TUO

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Kariérní centrum VŠB-TUO využilo několik kurzů Silného pracoviště. Mezi ně patřily například Zvládání konfliktů, Telefonování nebo dvě na sebe navazující části Cesta k přijímacímu pohovoru a Přijímací pohovor nanečisto. Studenti VŠB-TUO tak měli možnost se seznámit s novými poznatky, prakticky si vyzkoušet různé metody, techniky a natrénovat si ty dovednosti, které potřebovali posílit. Nedílnou součástí kurzů byla fotoreportáž a vyhodnocení zpětné vazby, které nám pomohly zjistit další potřeby našich studentů. Děkujeme za příjemnou spolupráci.

O jednom z kurzů vyšel článek v časopise Sokolská 33.

Silvie Bracháčková, Vedoucí Kariérního centra VŠB-TUO

FORTE STEEL, s.r.o.

Obchodní a měkké dovednosti

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

V průběhu posledních dvou let jsme se společností RPIC-ViP absolvovali několik výukových akcí. Témata byla různá : mezigenerační rozdíly, obchodní dovednosti, stmelování pracovního kolektivu…

Již po prvním tréninku jsme si byli jisti, že u RPIC-ViP jsme na správném místě. Zkušení lektoři, vhodně zvolené podmínky výuky a především překvapující zjištěné názory a závěry účastníků nás přesvědčily o tom, že i v případných dalších podobných aktivitách budeme služeb RPIC-ViP aktivně využívat.

Získaná zpětná vazba nás upozornila na mezery v personální práci a ukázala nám, co by se mělo změnit.

Pracovníkům RPIC-ViP chci tímto poděkovat za vstřícný, osobní a přitom profesionální přístup.

Jan Šturala, vedoucí provozovny Šenov u Nového Jičína

Město Zábřeh

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)
Výsledky Miniauditu SILNÉHO PRACOVIŠTÉ nás překvapily hned několika způsoby. Nečekali jsme, že z odpovědí na 15 relativně obecných otázek můžeme získat natolik konkrétní odpovědi, které částečně reflektovaly naše předpoklady, ale přesto dokázaly podnítit velice důležitou vnitřní diskusi. A to přesto, že naše výsledky patřily podle analytiků k těm nejlepším v rámci České republiky, a to i ve srovnání s komerčním sektorem.
Jana Krasulová, tajemnice městského úřadu

Základní škola Rýmařov

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Když jsme na naší Základní škole Rýmařov (67 zaměstnanců, 671 žáků) začali uvažovat o využití šetření v rámci konceptu Silné pracoviště, nejvíce na nás působila myšlenka, že koncept Silné pracoviště podporuje rozvoj pracovního prostředí, v němž zaměstnanci umí, chtějí a mohou podávat své nejlepší výkony. Jsme přesvědčení, že naši zaměstnanci umí, ale když umí, tak to ještě neznamená, že chtějí. Když umí a chtějí, ještě to nemusí znamenat, že také mohou. Rozbor výsledků šetření na našem pracovišti nám naznačuje oblasti, místa a směry, kde je potřeba něco udělat, aby kouzelné spojení umí, chce a může skutečně fungovalo. Silné pracoviště působí jako ultrazvuk nebo rentgen, pronikne hluboko pod povrch a pomůže odhalit, co není na prví pohled moc vidět.

Miloslav Horký, ředitel

Nemocnice Podlesí a.s.

Leadership, řízení změn, komunikace, timemanagement...

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Chtěli bychom vyjádřit svou spokojenost se službami poskytovanými firmou RPIC-VIP s.r.o. Konkrétně se jednalo o vzdělávací akce pro zdravotnické pracovníky (např. Leadership a řízení změn, Efektivní komunikace, Řešení konfliktních situací, Motivace a timemanagement), včetně zajištění programu a občerstvení v rámci vzdělávání našich zaměstnanců v roce 2013. Děkujeme za dosavadní spolupráci a budeme se těšit na další.

Simona Szusciková, manažer ošetřovatelské péče

LUCEO, s.r.o.

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)
Společnost LUCEO, s.r.o. staví svou konkurenční výhodu na svých lidech. Trvale se zajímáme nejen o potřeby svých odběratelů a obchodních partnerů, ale i svých zaměstnanců. Pravidelně měříme a vyhodnocujeme nejen výkon, ale i sílu a potenciál našeho pracoviště. Objektivní pohled na úroveň motivace našich lidí je pro nás velmi důležitý. Jsme rádi, že v této významné oblasti je pro nás profesionálním partnerem společnost RPIC-ViP. Miniaudit, který pro nás společnost RPIC-ViP pravidelně realizuje, je pro nás cenným zdrojem podnětů pro zlepšování v různých oblastech. Oceňujeme vysokou úroveň interpretace výsledků auditu i doporučení pro další rozvoj. Děkujeme za výbornou spolupráci především paní Kateřině Balysové a panu Ing. Jiřímu Balcarovi, Ph.D.
Jana Lančová, ředitelka

Výpis: 31-40 z 70
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz