Reference


LIFT SERVIS s.r.o.

Dotační poradenství

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Se společností RPIC-ViP s.r.o. spolupracujeme v rámci zpracovávání a realizace dotačních projektů již řadu let. Spolupráce si velice ceníme a můžeme říci, že i díky této společnosti máme 100% úspěšnost v oblasti získávání finančních prostředků z Evropské unie. Spolupráce se společností RPIC-ViP s.r.o. je zárukou kvality, profesionálního přístupu a odbornosti.

Jan Kucharczyk, ekonom společnosti

Channel Crossings s.r.o.

Koučing pro vedoucí pracovníky

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Na spolupráci v oblasti koučování a osobního rozvoje si nejvice cením toho, že se s každým účastníkem rozběhla zcela jiným směrem, tak aby jednak vyhovovala charakteru daného manažera a jednak aby splnila účel, který byl také u každého člena týmu jiný. Pro dvě kolegyně, které byly právě v procesu přechodu z nižší pozice na pozici manažerskou, to potom znamenalo, že se díky spolupráci s RPIC-VIP velmi rychle etablovaly ve vedení svých týmů a sžily se s pozicí ve vedení společnosti.

Vítězslav Bican, ředitel

TRIAS a spol., spol. s r. o.

Dotační management

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Se společností RPIC-VIP jsme připravili řadu projektů a následně spolupracovali při jejich realizaci od provedení výběrového řízení až po ukončení projektu. Oceňujeme odborný přístup, korektní jednání, profesionalitu a ochotu přesahující rámec pracovních povinností. O kvalitě jejich práce nepochybně svědčí právě úspěšnost v získávání dotací a jako bonus jsme získali mnoho užitečných rad plynoucích ze zkušeností tohoto týmu - např. pro návrh smlouvy s vítězem výběrového řízení. Budeme i v dalším období využívat služeb RPIC-VIP. Zvláště musíme vyzvednout spolupráci s ing. Szotkowskim a ing. Patkanovou.

Josef Dorňák, jednatel společnosti

ENVIFORM a.s.

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)
Reflexe provedená firmou zvenčí eliminuje subjektivní náhled na stav v oblasti personalistiky. Miniaudit pomohl naší společnosti přesně specifikovat slabá místa a problémy spojené s lidskými zdroji. Výsledky dotazníkového šetření se tak staly podnětem pro jejich řešení.
Monika Stošková, personalistka

PVC OKNA s.r.o.

Obchodní dovednosti

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Školení bylo realizováno zkušenými lektory, kteří dokázali naše zaměstnance plně vtáhnout do školícího procesu. Zaměstnanci si zpětně pochvalují praktický přínos pro jejich každodenní práci.

Lukáš Ondřej, ředitel

PAUL WURTH, a.s.

MBTI a zpětná vazba

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Workshop na téma MBTI pro nás, jako technicky zaměřenou firmu, znamenal zcela nový pohled na problematiku mezilidských vztahů. Typologie MBTI je racionálně uchopitelný systém, který nám pomohl uvědomit si vlastní preference, ale také naučit se respektovat odlišné vzorce chování u našich kolegů.

Pavel Žáček, generální ředitel

kovo VESUV s.r.o.

Příprava a realizace evropských projektů

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Spolupráci se společnosti RPIC-VIP hodnotím jako velice úspěšnou. Za dobu 12-ti leté spolupráce jsme zrealizovali 6 projektu na pořízení výrobní technologie v oblasti výroby výrobků z plechu. Investice do špičkové technologie je nápomocná v úspěšnosti podnikání. Příprava, realizace a následné monitorování projektů byly zpracovávaný zodpovědně, kvalitně a v požadovaném časovém horizontu. Díky tomu je spolupráce s RPIC-VIP přínosem pro naši společnost a efektivní pro obě strany.

Ján Janík, majitel společnosti

OSTROJ a.s.

Outdoor

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

V letech 2011 – 2013 se náš tým personálních záloh účastnil speciálních teambuildingů, jejichž cílem bylo prostřednictvím vybraných aktivit utužovat a dále rozvíjet klíčové měkké dovednosti. Díky tomu mohli naši zaměstnanci postupně absolvovat tandemový paragliding, let balónem nebo třeba vodácký výcvik, doprovázený celou řadou doplňkových cvičení. Společnost RPIC-ViP vždy kladla důraz na to, aby byly jednotlivé aktivity logicky začleněny do celkového kontextu rozvoje kompetencí. Děkujeme za velmi kvalitní teambuildingy a profesionální lektorské vedení.

Daniela Krybusová, personalista náboru a vzdělávání

Media Tenor, spol. s r. o.

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Na miniauditu, který pro nás zpracovala společnost RPIC-ViP, mě nejvíce zaujal jeho globální pohled na problematiku pracoviště. Přestože jsme s našimi 10 kmenovými zaměstnanci v úzkém každodenním kontaktu, bylo pro mě velmi užitečné podívat se na jeden celkový graf shrnující jejich reálné potřeby. Výsledky miniauditu pro nás tedy nebyly překvapením, ale pomohly nám v analýze priorit naší personální práce. Tato metoda odpovědného vstupu do komunikace s klientem, zjištění jeho skutečných potřeb, je mi blízká také proto, že obsahové analýzy Media Tenoru fungují na podobném principu.

Pavel Herot, Managing Partner

PAUL WURTH, a.s.

Cílený průzkum zaměstnanců

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Naše společnost prošla ve spolupráci s RPIC-ViP miniauditem zaměřeným na hodnocení síly pracoviště. Na základě výsledků miniauditu jsme pro vybrané oblasti připravili podrobnější průzkum, jehož cílem bylo odhalit hlubší příčiny aktuálního stavu a možnosti dalšího rozvoje. Tyto detailnější výsledky jsme pak zapracovali do strategických cílů v oblasti vzdělávání, mezi něž patřilo například posilování týmových vazeb ve firmě.

Pavel Žáček, generální ředitel

Výpis: 41-50 z 70
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz