Reference


Městská knihovna Havířov

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)
Hodnocení síly pracoviště naší organizaci poskytlo potřebnou zpětnou vazbu od našich zaměstnanců a potvrdilo správnost našeho přístupu k lidem a řízení knihovny. Informace, které jsme jeho prostřednictvím získali, se následně ukázaly jako velmi užitečné také při plánování dalšího rozvoje Městské knihovny Havířov.
Dagmar Čuntová, ředitelka

Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)
Naše knihovna dlouhodobě usiluje o maximální spokojenost čtenářů. To je však nemyslitelné bez kvalitního týmu lidí, kteří chtějí odvádět svou práci na 110 %, a prostředí, které je v tom podporuje. Hodnocení síly pracoviště, kterého jsme se zúčastnili, nám poskytlo nové náměty k tomu, abychom takového stavu brzy dosáhli.
Iva Sušková, ředitelka

LUCEO, s.r.o.

MBTI, komunikace a pozitivní zpětná vazba

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Seminář na téma osobnostní typologie MBTI, který pro nás připravila společnost RPIC-ViP, byl v naší firmě přijat velmi kladně. Zaměstnanci se shodli na tom, že absolvované jednodenní školení bude znamenat přínos jak pro komunikaci ve firmě, tak i v jejich osobním životě. Seminář proběhl na základě vyhodnocení auditu SILNÉHO PRACOVIŠTĚ, díky kterému jsme získali přehled o našich silných stránkách, stejně jako o oblastech, které by bylo vhodné dále rozvíjet. Koncept SILNÉHO PRACOVIŠTĚ naplňuje naši vizi o vysokém výkonu týmu díky pracovnímu nadšení, vztahově čistému prostředí a systematickému vyhodnocování realizovaných aktivit.

Jan Sedláček, ředitel

SILNICE MORAVA s.r.o.

Outdoor

(RPIC-ViP s.r.o., 2012)

Na outdooru od společnosti RPIC-ViP jsme si na vlastní kůži zažili zimní Olympijské hry. Lektoři nás rozdělili do skupin podle kontinentů a každý z nás reprezentoval jednu zemi – soutěžili jsme tedy individuálně i skupinově, což nám pomohlo k utužení týmových vazeb a posílení schopnosti spolupracovat. Kromě toho jsme si samozřejmě užili také velkou legraci.

Martin Kenis, manažer

MORAVIA Stamping a.s.

Outdoor

(RPIC-ViP s.r.o., 2012)

Když se ptám svých kolegů, jaké by si přáli nebo potřebovali vzdělávání, odpoví mi jedním hlasem: outdoor. Teambuilding, na který naši zaměstnanci dodneška vzpomínají, pro nás připravila společnost RPIC-ViP v rámci projektu CE Aging a byl zaměřen na překonávání mezigeneračních bariér.

Petra Matušová, personalistka

Channel Crossings s.r.o.

Outdoor

(RPIC-ViP s.r.o., 2012)

Společnost RPIC-ViP pro nás realizovala dva outdoory. První jsme uspořádali v hotelu s vyhlídkou na Český Šternberk, druhý u Máchova jezera. Tam pro nás organizátoři připravili nezapomenutelné Letní Olympijské hry, jejichž součástí byla řada netradičních disciplín, jako třeba kriket.

Vítězslav Bican, ředitel

Dencop Lighting spol. s r. o.

Rozvoj soft skills, obchodních a IT dovedností

(RPIC-ViP s.r.o., 2012)

Společnosti RPIC-ViP s.r.o. pro nás zajišťovala v období listopad 2009 - březen 2012 realizaci tréninkových programů k rozvoji měkkých kompetencí, obchodních a IT dovedností v celkovém rozsahu 13 tréninkových dnů pro 72 účastníků včetně vstupní diagnostiky. Cílovou skupinu tvořili vedoucí pracovníci a obchodníci.

Již při úvodních setkáních nás společnost RPIV-ViP s.r.o. zaujala svou profesionalitou a proaktivním přístupem k zákazníkovi. Celkově lze na službách poskytovaných společností RPIC-ViP s.r.o. hodnotit především vysokou profesionální úroveň jednoznačně orientovanou na potřeby a zájmy klienta, vysokou míru flexibility a také individuální přístup.

Milan Gregůrek, jednatel (výtah z referenčního listu)

Ing. Karel Baran

Rozvoj systému ŘLZ a související rozvoj klíčových kompetencí a PC dovedností

(RPIC-ViP s.r.o., 2012)

Společnost RPIC-ViP s.r.o. pro nás zajišťovala v období září 2010 - únor 2012 rozvoj systému řízení lidských zdrojů (zavedení kompetenčních modelů a testování zaměstnanců prostřednictvím development centra) a navazujících tréninkových programů k rozvoji měkkých kompetencí v celkovém rozsahu 92 tréninkových dnů pro skupinu 21 účastníků. Účastníky byli vedoucí pracovníci, obchodníci, technici, THP a pracovníci přípravy výroby a realizace.

Se společností RPIC-ViP s.r.o. máme velmi dobré zkušenosti. Díky individuálnímu přístupu a zejména jejich zkušenostem a profesionalitě, je prostřednictvím vzdělávání našich zaměstnanců zabezpečen růst naší firmy.

Karel Baran, majitel (výtah z referenčního listu)

SILNICE MORAVA s.r.o.

Rozvoj měkkých dovedností a manažerského vzdělávání

(RPIC-ViP s.r.o., 2012)

Společnosti RPIC-ViP s.r.o. pro nás od ledna 2011 do února 2012 realizovala celkem 19 tréninkových vzdělávacích programů k rozvoji měkkých dovedností a manažerského vzdělávání. Tyto tréninky byly určené jak pro manažery a vedoucí pracovníky, tak i pro zaměstnance pracující na dělnických pozicích.

Po celou dobu spolupráce jsme byli spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb, a to jak po stránce metodické přípravy, tak i profesionálního vystupování zaměstnanců společnosti.

Na základě získaných zkušeností hodláme i do budoucna pokračovat ve spolupráci se společností RPIC-ViP s.r.o.

Dalibor Tesař a Josef Krýsl, jednatelé (výtah z referenčního listu)

KOVONA SYSTEM, a.s.

Rozvoj komplexního vzdělávacího systému

(RPIC-ViP s.r.o., 2011)

Společnost RPIC-ViP s.r.o. pro nás realizovala tréninkové vzdělávací programy k rozvoji měkkých, didaktických a manažerských dovedností. Tréninků se účastnil top management, vedoucí zaměstnanci, mistři a předáci, obchodníci, nákupčí a další THP zaměstnanci.

Veškerá školení pořádána společností RPIC-ViP s.r.o. mají velmi dobrou úroveň, lektoři splňují požadavky vysoké profesionality, forma jednotlivých školení je pečlivě zpracovaná, samotný projev lektorů je srozumitelný a vstřícný. Hodnotíme kladně jednotlivé dílčí tréninkové postupy, které nám slouží pro získání praktických dovedností při komunikaci jak uvnitř naší firmy, tak i navenek s našimi zákazníky. Školení bylo rovněž jednoznačně přínosem pro práci našich interních lektorů. Už teď se těšíme na další kurzy, které se uskuteční v nejbližším období.

Jaroslav Sedláček, ředitel (výtah z referenčního listu)

Výpis: 51-60 z 64
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]© 2012-2018 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz