Reference


Renarkon, o.p.s.

Příprava a realizace evropských projektů

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Se společností RPIC-VIP spolupracujeme již několik let při přípravě a realizaci projektů financovaných z prostředků Evropské unie a také v rámci vzdělávání pro management naší společnosti.

V dotačním období 2007-2013 se nám také díky spolupráci s RPIC-VIP podařilo úspěšně podat celkem 10 projektů z OPLZZ, OPVK i ROP, díky čemuž hodnotíme vzájemnou spolupráci za oboustranně zajímavou.

Martin Chovanec, ředitel

Ing. Dobroslav Janko

Outdoor

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Již třetím rokem spolupracujeme se společností RPIC-ViP s.r.o. v oblastech různých školení našich zaměstnanců a již podruhé jsme požádali o návrh a zajištění organizace „outdooru“ pro naše zaměstnance. Tyto aktivity jsou důležitým pomocníkem nejen ke zlepšování vztahů na našich pracovištích, ale také k poznání sama sebe, svých možností a dovedností nebo poznání svých kolegů jinak než jen po pracovní stránce. Jsme velice spokojeni s přístupem, znalostmi a ochotou pracovníků RPIC-ViP s.r.o. a budeme rádi, když se obdobných aktivit budeme moci zase někdy zúčastnit.

Dobroslav Janko, ředitel

U & SLUNO a.s.

Manažerská akademie

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Školení MBTI u nás proběhlo v rámci osmidenní manažerské akademie. Kromě lepšího poznání sebe i druhých jsme se zaměřili na témata jako leadership, efektivní vedení porad, poskytování zpětné vazby nebo motivace zaměstnanců. Díky profesionálnímu a vstřícnému přístupu lektorů se nám podařilo dále rozvinout naši vnitřní komunikaci v celé řadě důležitých vnitrofiremních oblastí. Mnohokrát děkujeme za impuls k dalšímu rozvoji naší firmy.

Hana Caltová, HR ředitelka

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Výuka předmětu Kompetence pro trh práce

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Již několik let je pro nás firma RPIC-ViP spolehlivým partnerem při výuce našich studentů. Vždy v letním semestru – již od roku 2010 vyučuje předmět Kompetence pro trh práce. Jeho záměrem je posílit měkké dovednosti našich technicky zaměřených posluchačů a usnadnit jim vstup do pracovního života. Po celou dobu se u nich předmět setkává s velkým zájmem a ze zpětné vazby, kterou studenti poskytují, je evidentní, že jej považují za smysluplný a užitečný.Coby zadavatelé této vzdělávací aktivity chceme vyjádřit svou dlouholetou spokojenost ze vzájemné spolupráce i profesionálního přístupu kolektivu lektorů RPIC-ViP s.r.o.

Eliška Ochodková, garant předmětu na Katedře informatiky FEI

Gesomont s.r.o.

Zavedení systému managementu jakosti podle normy ISO 9001 a následné interní audity

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Se společností RPIC - VIP s.r.o., kterou v našem případě zastupuje Ing. Marcela Vondráková již spolupracujeme od 2001, kdy jsme začali zavádět systém řízení jakosti dle ISO 9001. Díky trpělivosti a odborným znalostem auditorky Ing. Vondrákové se nám tento systém podařilo zavést, udržet a dále rozvíjet. Navíc nám každý rok provádí Ing. Vondráková inerní audit a je přítomna i u externího auditu naší společnosti GESOMONT s.r.o.

Na doporučení auditorky jsme se účastnili několika kurzů na procvičení měkkých dovedností (vedoucí pracovníci, manažer kvality) a tyto kurzy byly hodnoceny našimi zaměstnanci velice kladně, pomohly jim orientovat se lépe v dané problematice.

Tímto bych chtěl poděkovat Ing. Vondrákové jako zástupci společnosti RPIC-VIP s.r.o. za dlouhodobou spolupráci, která je pro naši společnost GESOMONT s.r.o. nezanedbatelným přínosem a věříme, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat ve stejném duchu.

Rudolf Benda, ředitel

KOVONA SYSTEM, a.s.

Příprava a realizace evropských projektů

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Spolupráce, kterou jsme navázali se společností RPIC-VIP hodnotíme nejen jako velmi přínosnou, ale také jako velmi zajímavou. Při společném uvažování nad projekty se vždy vzájemně obohacujeme a rozšiřujeme obzory. Spolupráce s touto společností je doslova výhrou!

Mariola Kožusznik, vedoucí personalistiky a mezd

OZO Ostrava s.r.o.

Zpracování plánu rozvoje zaměstnanců

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Se společností RPIC-VIP s.r.o. spolupracujeme již mnoho let, zejména v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Naše společnost poskytuje služby pro obce, města a podnikatelské subjekty a chtěli jsme se do budoucna zaměřit na školení našich zaměstnanců v oblasti měkkých kompetencí. Společnost RPIC-VIP s.r.o. pro nás zpracovala „Střednědobý rozvojový plán vzdělávání pro vybrané skupiny zaměstnanců v oblasti měkkých kompetencí" (pro obchodní zástupce, pracovníky call centra, dispečery, pracovníky sběrných dvorů atd). Realizace tohoto plánu bude důležitá pro zkvalitnění našich poskytovaných služeb. Spolupráce a komunikace se společností RPIC-VIP s.r.o. je vždy výborná, přínosná a věříme, že budeme nadále spolupracovat.

Iveta Sulková, ekonomická náměstkyně

Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace

Prozákaznická orientace

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Školení na téma prozákaznická orientace pro pracovníky v sociálních službách byl našimi pracovníky hodnocen jako velmi přínosný. Mezi lektorem a zaměstnanci byla velmi dobrá interakce, pracovali ve skupinkáh a využívali různé interaktivní techniky. Školení se nám velmi líbilo.

Daniela Houdková, ředitelka

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Kurzy pro Kariérové centrum VŠB-TUO

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Kariérní centrum VŠB-TUO využilo několik kurzů Silného pracoviště. Mezi ně patřily například Zvládání konfliktů, Telefonování nebo dvě na sebe navazující části Cesta k přijímacímu pohovoru a Přijímací pohovor nanečisto. Studenti VŠB-TUO tak měli možnost se seznámit s novými poznatky, prakticky si vyzkoušet různé metody, techniky a natrénovat si ty dovednosti, které potřebovali posílit. Nedílnou součástí kurzů byla fotoreportáž a vyhodnocení zpětné vazby, které nám pomohly zjistit další potřeby našich studentů. Děkujeme za příjemnou spolupráci.

O jednom z kurzů vyšel článek v časopise Sokolská 33.

Silvie Bracháčková, Vedoucí Kariérního centra VŠB-TUO

FORTE STEEL, s.r.o.

Obchodní a měkké dovednosti

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

V průběhu posledních dvou let jsme se společností RPIC-ViP absolvovali několik výukových akcí. Témata byla různá : mezigenerační rozdíly, obchodní dovednosti, stmelování pracovního kolektivu…

Již po prvním tréninku jsme si byli jisti, že u RPIC-ViP jsme na správném místě. Zkušení lektoři, vhodně zvolené podmínky výuky a především překvapující zjištěné názory a závěry účastníků nás přesvědčily o tom, že i v případných dalších podobných aktivitách budeme služeb RPIC-ViP aktivně využívat.

Získaná zpětná vazba nás upozornila na mezery v personální práci a ukázala nám, co by se mělo změnit.

Pracovníkům RPIC-ViP chci tímto poděkovat za vstřícný, osobní a přitom profesionální přístup.

Jan Šturala, vedoucí provozovny Šenov u Nového Jičína

Výpis: 21-30 z 64
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]© 2012-2018 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz