Aktuální témata


Hledáte dobré zaměstnání? Hledejte SILNÁ PRACOVIŠTĚ!

02 2015

SILNÁ PRACOVIŠTĚ jsou taková pracoviště, kde se snoubí spokojenost zaměstnanců s jejich vysokým pracovním výkonem. Nejedná se však pouze o názor vedení těchto společností, ale o popis skutečnosti založený na výpovědích samotných zaměstnanců. K3 Bohumín a opavský Sírius jsou dalšími SILNÝMI PRACOVIŠTI v České republice.


Jste malá nebo střední firma? Usnadněte si personální práci!

01 2015

V malých a středních firmách často bývá výkon personální práce přidružen k mnoha dalším činnostem. Pracovník pověřený vedením personální agendy tak často naráží na rozpor mezi potřebností a důležitostí personální práce a nutností zvládnout celou paletu dalších povinností. V takové situaci je „každá rada (informace) drahá“. Z tohoto důvodu společnost RPIC-ViP, garant rozvojového programu Silné pracoviště, připravila volně dostupný informační systém pro personální práci.


Jak fungují pakty zaměstnanosti u nás a v zahraničí?

12 2014

Partnerství a spolupráce jako hodnota a mnohdy jediná možnost dosažení pozitivní změny. Problémy trhu práce anebo obecněji, systematický rozvoj lidských zdrojů v regionu, je jedním z témat, kde se bez zapojení a konzultace širokého spektra hráčů jen těžko obejdeme. Co se můžeme naučit v Evropě nebo přímo „za humny“ a jaké modely spolupráce lze dobře využít v českém prostředí? Tuto a další otázky si kladou nejen zástupci prvního paktu zaměstnanosti v České republice, který vznikl v Moravskoslezském kraji – Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, ale také představitelé dalších regionů, kteří postupně přicházejí myšlence založení tzv. teritoriálního paktu zaměstnanosti „na chuť“.


Pět scénářů na přípravu pokaženého outdooru

11 2014

Co všechno byste museli udělat, aby se váš outdoorový teambuilding nepovedl? Nemít připravenou variantu pro špatné počasí, zasvětit ho pouhé zábavě či adrenalinu bez vzdělávacích prvků, podcenit výběr lokality, ubytování a stravy, rozhodnout se pro nudný a obehraný program, nevhodně komunikovat se svými zaměstnanci....


Silné pracoviště na HR Days 2014

10 2014

Ve dnech 22 a 23. října se v Praze konal odborný veletrh HR Days, na kterém jsme jako v předchozích letech prezentovali koncept SILNÉHO pracoviště. Tento koncept vychází ze skutečnosti, že slušné chování firmy vůči svým zaměstnancům a zákazníkům spolehlivě vede k dlouhodobé prosperitě. Toho jsou dokladem organizace, které již prokázaly, že silnými pracovišti skutečně jsou.


Soft Skillers měří rozvoj měkkých dovedností

09 2014

Rozvoj měkkých dovedností je obtížný, jejich měření je prý nemožné. Jakou máte jistotu, že vaše "vzdělávačka" odvádí dobrou práci? Soft Skillers mají odpověď.


Správně ohodnocené pozice jsou základem spravedlivého odměňování

06 2014

Spravedlivě a objektivně nastavené ocenění zaměstnanců je základem zdravého klimatu v každé firmě a tudíž jde o jednu z nejcitlivěji vnímaných oblastí. Mzdy a odměny jsou významným motivujícím faktorem, který ovlivňuje fluktuaci, loajalitu, výkonnost a spolehlivost zaměstnanců. A pro spravedlivé a objektivní mzdy to platí dvojnásobně. Proto je správně nastavený systém odměňování a motivace zaměstnanců jedním ze základních kamenů při budování SILNÉHO PRACOVIŠTĚ, což je pracovní prostředí kde lidé umí, chtějí a mohou podávat své nejlepší výkony.


Odráží se pravidelné hodnocení zaměstnanců na jejich výkonu?

04 2014

Z nedávného průzkumu HR Monitor vyplynulo, že pravidelné hodnocení zaměstnanců provádí přes tři čtvrtiny firem. Pokud se ale podíváme na přínos tohoto procesu, není to žádná sláva. Produktivita firem, které pravidelné hodnocení neprovádějí, je nižší jen o necelá 3 procenta. Kde je chyba? Má vůbec smysl hodnocení zaměstnanců dělat?


První certifikované SILNÉ PRACOVIŠTĚ je v Třinci

02 2014
Cílem rozvojového programu SILNÉ PRACOVIŠTĚ je vyhledávání, rozvoj a propagace pracovišť, kde lidé UMÍ, CHTĚJÍ a MOHOU podávat své nejlepší výkony. Společnost ENVIFORM je prvním certifikovaným nositelem značky SILNÉ PRACOVIŠTĚ v České republice.


Popisy pracovních míst jako základ efektivního řízení lidských zdrojů

10 2013

Popisy pracovních míst nejsou ve firmách příliš populární. Manažeři a dokonce i někteří personalisté na ně pohlížejí jako na nutnou, ale velmi nudnou a nepříliš potřebnou administrativu. Je tomu opravdu tak?


Výpis: 11-20 z 31

[01] [02] [03] [04]© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz