Aktuální témata


Dobré řízení lidských zdrojů má pozitivní efekt na produktivitu práce

07 2013

Personalistiku a personální procesy musí řešit každý podnik. Dalo by se očekávat, že malé firmy s několika zaměstnanci se personalistice budou věnovat spíše jen v rámci zákonné povinnosti, a naproti tomu vetší firmy se stovkami lidí budou personalistiku řešit systematicky a promyšleně. Ukazuje se však, že ani podniky s více než stovkou zaměstnanců nejsou s „promyšlenými“ metodami personalistiky příliš sžité.


Jak využít rozdíly v lidech k jejich efektivnímu řízení?

06 2013
Teorie, modely a techniky řízení, představované na kurzech manažerského vzdělávání, jsou vždy prezentovány se stejným omezením. Při jejich aplikaci je nutné brát v úvahu rozdíly mezi jednotlivými lidmi a v závislosti na nich zvážit použití konkrétní metody nebo její modifikaci. Jak ale tak náročný úkol zvládnout?

HR Monitor: Porovnejte se s ostatními v oblasti HR

05 2013

V únoru letošního roku spustil garant Silného pracoviště, společnost TREXIMA, vlastní šetření HR Monitor, které mapuje situaci v oblasti řízení lidských zdrojů. Cílem je kontinuálně ukázat postavení a pozici personalistiky ve firmách v České republice.


Jak na (ne)zaměstnanost aneb Inspirace z Ostravy

04 2013

Dubnové téma měsíce našeho Silného pracoviště je ZAMĚSTNANOST. Téma, které silně rezonuje ve většině rodin i firem po celé Evropě, Českou republiku nevyjímaje. Lék je zdánlivě jednoduchý, hospodářský růst a prosperita. Vzpomínáte si však ještě na báječná léta před finanční krizí? Práce bylo hodně, někdy až příliš na počet a kvalitu lidí, které jsme v našich firmách měli k dispozici. Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil řeší mnozí z nás i v době recese, k tomu se o svou práci bojí většina lidí, protože je jí málo.


V jakých firmách chtějí vysokoškoláci pracovat?

03 2013

Existuje mnoho průzkumů, studií a článků, které se zabývají názorem zaměstnavatelů na to, jaký by měl být absolvent vysoké školy a co všechno by měl umět. Jejich existence je zcela opodstatněná, neboť právě zaměstnavatelé jsou těmi, kdo v konečném důsledku rozhodují o tom, zda konkrétní absolvent práci získá nebo ne. Pravdou je však také to, že obdobně si vybírají také uchazeči o zaměstnání, zejména pak vysokoškoláci. Ty firmy, které nabízí nejlepší pracovní podmínky, a jak ukážeme níže, nelze je spojovat pouze s dobrým mzdovým ohodnocením, si mohou vybírat z těch nejlepších. Firmy, jež se o své lidské zdroje příliš nezajímají, se pak musí spokojit s těmi ostatními. Cílem tohoto článku je identifikace charakteristik pracovního prostředí a manažerů, které z firmy vytváří všemi preferovaného zaměstnavatele.


Silné pracoviště vyžaduje spravedlivý a objektivní mzdový systém

02 2013

Mzdy a odměny jsou významným motivujícím faktorem, který ovlivňuje fluktuaci, loajalitu, výkonnost a spolehlivost zaměstnanců. Spravedlnost a objektivnost mzdového systému je proto úzce propojena s kulturou „Silného pracoviště“, jakožto místa, kde lidé umí, chtějí a mohou podávat své nejlepší výkony.


Kompetence pro život aneb Šance na úspěch?

01 2013
Euroatlantická civilizace se zdá být na křižovatce dějin, odkud vede cesta v lepším případě k dlouhodobé stagnaci (optimisté to mohou nazývat udržitelným rozvojem) nebo spíše k postupnému úpadku, rychlejšímu či pomalejšímu. To není zrovna nadějné a bez naděje na lepší příští pro nás i naše potomky se nežije dobře. Opravdu však nemáme na víc a jsme historicky (ekonomicky) předurčeni k převálcování barbary? Naše šance možná začíná tam, kde je dnes naše slabina, čili u svobody a odpovědnosti jednotlivce. Jen tu svobodu a odpovědnost jednotlivců musíme opět nasměrovat k tvorbě hodnot. A obnovit kulturu, která tvorbu hodnot odměňuje. Život není jen o úspěchu v práci, ale úspěch v práci má být nezbytnou součástí spokojeného života. Pokud souhlasíte, čtěte dál.

Jak podpořit „Sílu výkonu“ v organizaci? Zaveďte systematické a efektivní hodnocení zaměstnanců

12 2012

Pracovní výkon zaměstnanců je jedním z nejdůležitějších faktorů, na který se zaměřují personální procesy firmy, a tudíž patří i k nejvýznamnějším hybným silám Silného pracoviště. Jeho řízení je nepřetržitý proces poskytování zpětné vazby zaměstnancům, tvorby nápravných opatření a patří mezi nejdůležitější aktivity manažerů. Správně realizovaný proces vychází se strategických principů a integruje celou řadu nástrojů. Jedním z nejdůležitějších je hodnocení zaměstnanců.


Silné pracoviště pro „silné rodiny“

11 2012

Sladění pracovních aktivit rodičů s potřebami plnohodnotného fungování jejich rodin je vysoce aktuální téma. Je častým předmětem odborných konferencí, stejně jako debat a diskuzí nás všech, kterých se to týká. Kompetence zaměstnavatele, který je schopen vyjít vstříc těmto potřebám, se stává významnou konkurenční výhodou v souboji o talentované a loajální zaměstnance/kyně.


SILNÉ PRACOVISTĚ aneb Slušnost se vyplácí!

10 2012

Také se občas rozčílíte nad stavem naší společnosti? Chtěli byste žít ve slušném prostředí a ono je to snad čím dál horší? Jste přesvědčeni o nutnosti změny, ale nechce se vám kvůli tomu do politiky? Chcete se zapojit do společenského hnutí za kultivaci naší země, ale chcete to dělat podnikatelsky a evolučně? Začněte ve své organizaci, kterou můžete ovlivnit rychleji než velkou politiku.


Výpis: 21-30 z 31

[01] [02] [03] [04]© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz