Jste malá nebo střední firma? Usnadněte si personální práci!


Leden 2015

V malých a středních firmách často bývá výkon personální práce přidružen k mnoha dalším činnostem. Pracovník pověřený vedením personální agendy tak často naráží na rozpor mezi potřebností a důležitostí personální práce a nutností zvládnout celou paletu dalších povinností. V takové situaci je „každá rada (informace) drahá“. Z tohoto důvodu společnost RPIC-ViP, garant rozvojového programu Silné pracoviště, připravila volně dostupný informační systém pro personální práci.

MOPS neboli Modulární personální systém, vyvinutý společností RPIC-ViP ve spolupráci s personalisty významných firem, je zaměřen na personální práci s osobami vracejícími se do práce po mateřské či rodičovské dovolené a osobami pečujícími o malé děti. Tento systém byl však vytvořen tak, aby byl využitelný také pro práci s ostatními zaměstnanci, což z něj dělá univerzální nástroj personální práce. Tomu odpovídá také skladba témat, která MOPS pokrývá:

  1. Strategie řízení lidských zdrojů a politika rovných příležitostí
  2. Plánování lidských zdrojů
  3. Řízení a hodnocení výkonu, motivace a odměňování
  4. Vzdělávání a rozvoj
  5. Firemní kultura a komunikace
  6. Personální informační systém
  7. Péče o pracovníky a ochrana a bezpečnost při práci

Systém má podobu elektronické příručky, která kromě relevantních informací obsahuje také vzory užitečných a přímo editovatelných dokumentů. Tímto uživatel získává komplexní a praktický nástroj pro svou práci.

MOPS je volně dostupný na stránkách rozvojového programu Silné pracoviště v sekci on-line nástroje (nebo přímo na adrese http://www.silnepracoviste.cz/mopsModulární personální systém byl vytvořen v rámci projektu „Jsme v tom spolu“ (CZ.1.04/3.4.04/88.00121), který byl zaměřen na sladění rodinného a pracovního života rodičů malých dětí. Více informací o projektu lze nalézt na www.jsmevtomspolu.cz
© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz