Soft Skillers měří rozvoj měkkých dovedností


Září 2014

Rozvoj měkkých dovedností je obtížný, jejich měření je prý nemožné. Jakou máte jistotu, že vaše "vzdělávačka" odvádí dobrou práci? Soft Skillers mají odpověď.

Výzkumy ukazují zcela jednoznačně (např. studie Gender Wage Gap and Discrimination in the Czech Republic), že měkké dovednosti zvyšují produktivitu práce. Ovládat některou z nich, například flexibilitu, komunikaci nebo samostatnost, je produktivní samo o sobě, zároveň to ale pomáhá zvyšovat produktivitu dovedností tvrdých. Také v oblasti výběru nových zaměstnanců jsou měkké dovednosti často rozhodujícím kritériem. Kolikrát jste váhali mezi dvěma či více kandidáty s podobnou profesní historií, a nakonec se rozhodli pro toho, který působil pozitivněji, uměl se lépe prezentovat, měl větší dispozice pro týmovou spolupráci nebo byl podnikavější?

Manažeři i personalisté jsou si toho vědomi a dbají na rozvoj měkkých kompetencí svých zaměstnanců. Dříve či později si však položí otázku, zda jsou všechna ta školení, koučinky, teambuildingy a podobné aktivity přínosné a dostatečně efektivní. Chybí jim důkaz, neboť většinou neznají nikoho, kdo by svůj přínos k rozvoji měkkých dovedností uměl změřit.

Ve skutečnosti existuje několik spolehlivých a ověřených metod, které umožňují zjistit aktuální stav měkkých kompetencí zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání. Mezi ty progresivnější patří bezesporu metoda barvově-slovních asociací, tzv. CA metoda, která se zabývá měřením a hodnocením “autentických necenzurovaných asociací”. Neuronové spoje jsou stimulovány během milisekundy propojením barvy a stimulu (více na www.camethod.com). Diagnostikou postavenou na této metodě prošlo již více než půl milionu lidí z celého světa, a přestože je metoda od roku 2012 patentována dle amerického práva, za jejím vývojem stojí čeští experti.

Spojení této diagnostiky s několikrát oceněným programem k rozvoji měkkých dovedností (např. ocenění VITA Award 2013 nebo European Business Award 2006) dalo vzniknout unikátnímu konceptu SoftSkillers, který umožňuje jeho uživatelům kvantifikovat přínos rozvoje měkkých dovedností. Tento koncept je postaven na velmi jednoduchém modelu: měření – rozvoj – měření.

První diagnostické měření kvantifikuje výchozí úroveň měkkých dovedností a pomáhá identifikovat oblasti ke zlepšení. Samotný rozvoj těchto dovedností probíhá v horizontu zhruba šesti měsíců a kombinuje v sobě různé jeho metody. Opakování diagnostiky na konci uvedeného období pak poskytuje možnost kontroly dosažení požadovaného zlepšení.

Více informací o konceptu Soft Skillers lze získat na www.softskillers.com nebo prostřednictvím osobního setkání na blížících se HR Days 2014).

© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz