Hledáte dobré zaměstnání? Hledejte SILNÁ PRACOVIŠTĚ!


Únor 2015

SILNÁ PRACOVIŠTĚ jsou taková pracoviště, kde se snoubí spokojenost zaměstnanců s jejich vysokým pracovním výkonem. Nejedná se však pouze o názor vedení těchto společností, ale o popis skutečnosti založený na výpovědích samotných zaměstnanců. K3 Bohumín a opavský Sírius jsou dalšími SILNÝMI PRACOVIŠTI v České republice.

To, zda je pracoviště SILNÝM nebo mu k tomu ještě něco chybí, si mohou jeho manažeři ověřit prostřednictvím MINIAUDITU. Jedná se krátké dotazníkové šetření mezi zaměstnanci, které je navrženo tak, aby přes svou časovou nenáročnost dokázalo identifikovat oblasti, které brzdí ekonomický výkon jejich společnosti. Pokud se ukáže, že zaměstnanci UMÍ, CHTĚJÍ a MOHOU podávat vysoký pracovní výkon, má společnost vyhráno! A jaké jsou rozdíly mezi SILNÝMI PRACOVIŠTI a organizacemi, které k němu mají daleko? To ukazuje následující graf.


system image


Jak probíhala cesta k SILNÉMU PRACOVIŠTI ve společnosti K3 Bohumín? Výsledky prvního MINIAUDITU byly nadprůměrně příznivé. I přes to však dokázaly inspirovat vnitřní diskusi, která podnítila další rozvoj organizace. „Nejdůležitější bylo, že iniciativa vycházela od samotných zaměstnanců, že se nejednalo o direktivně řízenou diskusi shora“, říká Karel Balcar, ředitel K3 Bohumín. Když si vedení po roce vyžádalo opětovné provedení MINIAUDITU, byly už splněny všechny podmínky pro udělení certifikátu SILNÉHO PRACOVIŠTĚ. „Lidé u nás pracují pro lidi,“ dodává Karel Balcar, „to znamená, že když budou spokojeni, přenesou tuto spokojenost také na naše klienty.

Stejný postoj je patrný také v případě opavského Síria, který se stará o děti a mládež se zdravotním postižením. Svou filozofii práce se zaměstnanci nám Soňa Lichovníková, ředitelka Síria, popsala takto: „U našich zaměstnanců lze málokdy najít hranici mezi prací a vlastním životem. Oni svou prací žijí. Ve volných chvílích berou naše klienty na procházky nebo dokonce i na rodinné výlety. Dávají své práci všechno a je to mnohdy opravdu náročné. Naším úkolem je vytvářet pro ně takové prostředí, aby se jim jejich ‚osobní baterky‘ nikdy nevybily. Za léta našeho fungování víme, že toho je možné dosáhnout pouze tak, že se vzájemně staráme jeden o druhého.

To, že koncept SILNÉHO PRACOVIŠTĚ je opravdu pro všechny, kteří jsou přesvědčeni, že dobrá práce se zaměstnanci je správnou cestou k rozvoji své organizace, dokazuje i složení organizací, které toto ocenění již získali. Jsou mezi nimi společnosti působící v oblasti průmyslové bezpečnosti (Enviform a.s.), kultury (K3 Bohumín, p.o.) a sociálních služeb (Sírius, p.o.) Kromě toho je zde dalších více než 40 společností, které se pod značkou SILNÉHO PRACOVIŠTĚ intenzivně rozvíjejí a usilují tak o získání tohoto ocenění.

Jak značka SILNÉHO PRACOVIŠTĚ funguje v praxi? To dokumentují slova Jany Lančové, ředitelky společnosti LUCEO, s.r.o.: „Při výběru mého nového působiště byl pro mne jedním z rozhodujících faktorů postoj společnosti ke vzdělávání a rozvoji svých zaměstnanců. Nejen prestižní značka Usilujeme o SILNÉ PRACOVIŠTĚ, kterou společnost prezentuje na svých webových stránkách, pro mne byla zárukou, že nastupuji do týmu lidí, kteří umí, chtějí a podávají své nejlepší výkony.

Organizace, které se chtějí přihlásit k myšlence SILNÉHO PRACOVIŠTĚ a deklarovat tak svým současným i budoucím zaměstnancům, že USILUJÍ o dosažení nadprůměrných výsledků v oblastech, které ovlivňují spokojenost zaměstnanců a jejich pracovní výkon, mohou tuto skutečnost deklarovat na svých webových stránkách za pomoci našeho banneru.

system image


© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz