První certifikované SILNÉ PRACOVIŠTĚ je v Třinci


Únor 2014
Cílem rozvojového programu SILNÉ PRACOVIŠTĚ je vyhledávání, rozvoj a propagace pracovišť, kde lidé UMÍ, CHTĚJÍ a MOHOU podávat své nejlepší výkony. Společnost ENVIFORM je prvním certifikovaným nositelem značky SILNÉ PRACOVIŠTĚ v České republice.

Rozvoj firem vždy začíná u identifikace oblastí, které představují bariéry jejich vyššího výkonu. Miniaudit SILNÉHO PRACOVIŠTĚ reprezentuje nástroj, který firmám umožňuje provést rychlé hodnocení využití jednotlivých faktorů výkonu při zachování jeho vysoké vypovídací schopnosti. Tento nástroj využila během prvního roku jeho existence necelá stovka významných českých firem.

Výsledky průzkumu v třineckém ENVIFORMU byly vysoce nadprůměrné ve všech patnácti sledovaných oblastech“, říká Zdeněk Karásek, ředitel společnosti RPIC-ViP, která je jedním z garantů značky SILNÉ PRACOVIŠTĚ. „Bylo tak možné přikročit přímo k procesu certifikace, spočívající v hloubkových rozhovorech s vybranými pracovníky, která ve svém výsledku vedla k přiznání statusu SILNHO PRACOVIŠTĚ“.system image

Obr.: Pohled zaměstnanců českých firem na jejich pracovní prostředí

Pozn.: Graf vyjadřuje souhlas / nesouhlas zaměstnanců s uvedenými výroky. Bodové hodnoty obsažené v grafu odpovídají průměrnému hodnocení respondentů. To je vypočteno na základě bodů přiřazených jednotlivým odpovědím: souhlasím (100), spíše souhlasím (50), spíše nesouhlasím (-50), nesouhlasím (-100).Přestože výsledky ENVIFORMU jsou výborné, ředitel společnosti Václav Jakeš chce rozhodně pokračovat v jejich dalším zlepšování. K tomu chce využít zjištění, která mu miniaudit přinesl: „Reflexe provedená firmou zvenčí vylučuje subjektivní náhled na stav v oblasti personalistiky. Miniaudit pomohl naší společnosti přesně specifikovat slabá místa a problémy spojené s lidskými zdroji a výsledky dotazníkového šetření se tak staly podnětem pro jejich řešení."

SILNÝCH PRACOVIŠŤ v České republice přibývá

Koncept SILNÉHO PRACOVIŠTĚ je českou myšlenkou. Vznikl na základě potřeby firem a organizací spojit se pod značkou etického podnikání a chování – ke klientům, zaměstnancům, dodavatelům i prostředí, ve kterém působí. Manažeři takto orientovaných firem dobře vědí, že slušnost není slabost, a dlouhodobě se vyplácí, neboť jim pomáhá získávat vnitřně motivované a loajální zaměstnance, kteří jsou kompetentní ke své práci a mají skutečný zájem o uspokojování potřeb svých klientů. Zaměstnanci pak pracují v prostředí, které je podněcuje k aktivitě, zlepšování a inovacím, podporuje jejich realizaci a oceňuje výsledky.

Lidské zdroje představují nejdůležitější, ale také nejnákladnější výrobní faktor“, říká ředitelka Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, Magda Habrmanová. „Pro firmy je proto velmi důležité zajistit maximální využití jejich produkčního potenciálu, a to jak správnou organizací práce, tak i motivací a rozvojem zaměstnanců. A jak se jim to daří? To mohou zjistit prostřednictvím tzv. hodnocení síly pracoviště neboli miniauditem. Naše organizace toto hodnocení již podstoupila.“

Jak konkrétně mohou firmy výsledků miniauditu využít ukazuje příklad společnosti LUCEO, s.r.o., která v loňském roce do svého vzdělávacího plánu přidala seminář na téma osobnostní typologie MBTI a její využití v komunikaci a poskytování zpětné vazby. „Seminář proběhl na základě vyhodnocení auditu SILNÉHO PRACOVIŠTĚ, díky kterému jsme získali přehled o našich silných stránkách, stejně jako o oblastech, které by bylo vhodné dále rozvíjet“, uvedl jednatel společnosti Jan Sedláček. Ten dále uvádí: „Koncept SILNÉHO PRACOVIŠTĚ naplňuje naši vizi o vysokém výkonu týmu díky pracovnímu nadšení, vztahově čistému prostředí a systematickému vyhodnocování realizovaných aktivit“.

Firma LUCEO, s.r.o. je příkladem toho, že už samotný fakt, že organizace ctí zásady programu SILNÉHO PRACOVIŠTĚ může být pozitivním signálem jak pro zaměstnance a obchodní partnery, tak pro uchazeče o zaměstnání ve firmě: „Při výběru mého nového působiště byl pro mne jedním z rozhodujících faktorů postoj společnosti ke vzdělávání a rozvoji svých zaměstnanců. Nejen prestižní značka Usilujeme o SILNÉ PRACOVIŠTĚ, kterou společnost LUCEO, s.r.o. prezentuje na svých webových stránkách, pro mne byla zárukou, že nastupuji do týmu lidí, kteří umí, chtějí a podávají své nejlepší výkony,“ říká současná ředitelka společnosti Jana Lančová.

SILNÉ PRACOVIŠTĚ je také pro nekomerční organizace

SILNÉ PRACOVIŠTĚ přitom není nástroj určený pouze pro firmy. Stále častěji se k myšlence hlásí také úřady státní správy a samosprávy, příspěvkové organizace, stejně jako vzdělávací instituce. A jak se na miniaudit a koncept SILNÉHO PRACOVIŠTĚ dívají zástupce těchto organizací?

Výsledky Městského úřadu Zábřeh patřily k nejlepším, a to i ve srovnání s komerčním sektorem, přesto prezentace výsledků dokázala vzbudit velké emoce a následně se stala odrazovým můstkem pro další rozvoj úřadu. „Výsledky Miniauditu SILNÉ PRACOVIŠTÉ nás překvapily hned několika způsoby. Nečekali jsme, že z odpovědí na 15 relativně obecných otázek můžeme získat natolik konkrétní odpovědi, které částečně reflektovaly naše předpoklady, ale přesto dokázaly podnítit velice důležitou vnitřní diskusi,“ uvedla tajemnice MěÚ Jana Krasulová.

Naše knihovna dlouhodobě usiluje o maximální spokojenost čtenářů,“ říká Iva Sušková, ředitelka Městské knihovny v Orlové. „To je však nemyslitelné bez kvalitního týmu lidí, kteří chtějí odvádět svou práci na 110%, a prostředí, které je v tom podporuje. Hodnocení síly pracoviště, kterého jsme se zúčastnili, nám poskytlo nové náměty k tomu, abychom takového stavu brzy dosáhli.

Důkaz o tom, že SILNÉ PRACOVIŠTĚ, je určeno pro každou organizaci, která je dostatečně otevřená pozitivním změnám, podává ředitel Základní školy Rýmařov Miloslav Horký: „Když jsme na naší škole (67 zaměstnanců, 671 žáků) začali uvažovat o využití šetření v rámci konceptu SILNÉ PRACOVIŠTĚ, nejvíce na nás působila myšlenka, že koncept podporuje rozvoj pracovního prostředí, v němž zaměstnanci umí, chtějí a mohou podávat své nejlepší výkony. Jsme přesvědčení, že naši zaměstnanci umí, ale když umí, tak to ještě neznamená, že chtějí. Když umí a chtějí, ještě to nemusí znamenat, že také mohou. Rozbor výsledků šetření na našem pracovišti nám naznačuje oblasti, místa a směry, kde je potřeba něco udělat, aby kouzelné spojení umí, chce a může skutečně fungovalo. Silné pracoviště působí jako ultrazvuk nebo rentgen, pronikne hluboko pod povrch a pomůže odhalit, co není na první pohled moc vidět.

A jak je na tom vaše firma?

Zaujala Vás myšlenka SILNÉHO PRACOVIŠTĚ? Máte zájem na dalším zvyšování výkonu Vaší organizace a nebojíte se zpětné vazby od svých zaměstnanců? Kontaktujte nás a vyzkoušejte si miniaudit SILNÉHO PRACOVIŠTĚ. V rámci této služby získáte zprávu s výsledky šetření, včetně benchmarku, a jejich osobní interpretaci.

Autor: Marek ProrokRozhovor s Václavem Jakešem, ředitelem společnosti Enviform a.s.:

Šéf třinecké společnosti Enviform: Základem úspěchu je spokojenost zaměstnanců (Deník)SILNÉ PRACOVIŠTĚ v médiích:

Firma Enviform je prvním „silným pracovištěm“ v ČR (Deník)

V Česku první Silné pracoviště je v Třinci (Právo)

Společnost Enviform je prvním certifikovaným nositelem značky Silné pracoviště (TV Polar)

© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz