Silné pracoviště na HR Days 2014


Říjen 2014

Ve dnech 22 a 23. října se v Praze konal odborný veletrh HR Days, na kterém jsme jako v předchozích letech prezentovali koncept SILNÉHO pracoviště. Tento koncept vychází ze skutečnosti, že slušné chování firmy vůči svým zaměstnancům a zákazníkům spolehlivě vede k dlouhodobé prosperitě. Toho jsou dokladem organizace, které již prokázaly, že silnými pracovišti skutečně jsou.

Návštěvníci našeho stánku se mohli zúčastnit slosování o tři hlavní ceny, kterými byla realizace Miniauditu: hodnocení síly pracoviště v organizaci výherce. Tento nástroj je určen k hodnocení vybraných oblastí, které mají přímou souvislost s pracovním výkonem zaměstnanců. Zároveň se používá jako první krok vedoucí k certifikaci SILNÝCH pracovišť.

MINIAUDIT však hlavně pomáhá manažerům při řízení: identifikuje komparativní výhody a rozvojové potřeby organizace, umožňuje hodnocení dopadů prováděných opatření a sledování vývoje v čase, napomáhá tvorbě kultury komunikace a aktivní spolupráce se zaměstnanci a v neposlední řadě také vede k propagaci společnosti dovnitř i navenek.

Vylosovanými výherci s nárokem na hlavní cenu se stávají:

1. Mgr. Kamila Müllerová (AUTO KELLY a.s.)

2. Ing. Jiří Koukol, PhD. (ČD Cargo, a.s.)

3. Martina Řeháková (FM logistic)

Výhrou, jak již bylo uvedeno výše, je realizace MINIAUDITU. Konkrétně se jedná o

  • změření síly pracoviště pomocí on-line nástroje,
  • vyhotovení komplexní zprávy za společnost,
  • srovnání výsledků s hodnotami běžnými v ČR,
  • vyhotovení až 10 zpráv za dílčí části společnosti či skupiny zaměstnanců,
  • osobní interpretace výsledků včetně identifikace rozvojových opatření.

Účastníkům soutěže, kterým vznikne nárok na cenu, bude tato předána osobně pracovníkem společnosti RPIC-ViP s.r.o. nebo TREXIMA spol. s.r.o., a to nejpozději do 31. 12. 2014. V případě potřeby a po domluvě lze výhru doplnit např. o provedení papírového šetření nebo vyhotovení dalších dílčích zpráv.

Děkujeme všem účastníkům soutěže a výhercům gratulujeme.

© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz