Rozvoj interního vzdělávání


Školení je základním prvkem rozvoje v každé organizaci. Prohlubování znalostí a systematické vzdělávání v průběhu vlastní kariéry jsou velkým přínosem nejen pro pracovníka samotného, ale především pro celou organizaci. Efektivní školení a zapracování nových zaměstnanců jsou klíčovými faktory udržení tohoto rozvoje. Nabízíme propracované know-how a didaktiku vzdělávání dospělých a zkušenosti z mnoha realizovaných vzdělávacích akcí.

Vaši interní lektoři budou schopni samostatně navrhnout, vypracovat a zrealizovat systém vzdělávání tak, aby reflektoval potřeby vaší společnosti a podporoval rozvoj potenciálu vašich pracovníků s cílem dosáhnout kvalitního a stabilního výkonu.

Co získáte?

Rozvoj vašich interních lektorů a dosažení jedné z uvedených úrovní lektorských dovedností:

© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz