Analytické hodnocení prací a pracovních pozic


Správné ohodnocení vykonávaných pracovních činností a jejich porovnání s ostatními, je nedílnou součástí spravedlivého systému odměňování každé firmy. Pro ohodnocení používáme systém, který sleduje namáhavost, náročnost, složitost a zodpovědnost dané práce a všechny faktory shrnuje do jediného čísla (bodová hodnota práce). Pracovní místa se posuzují jednotným, systematickým a formalizovaným způsobem a získané výsledky jsou maximálně objektivní. Díky tomu lze snadno porovnávat jednotlivé pozice mezi sebou, stanovit sazbu „ceny práce“, či navrhnout tarifní mzdové stupně. K samotnému hodnocení je využíván praxí ověřený metodicko-softwarový nástroj.

Co získáte?

  • Posílení prvků interní spravedlnosti mzdového systému.
  • Objektivní ohodnocení a porovnání pracovních míst, včetně zařazení do tarifních stupňů.
  • Unikátní systém hodnocení se softwarovou podporou.
  • Metodickou podporu zkušených specialistů.

© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz