Financování projektů z evropských a národních zdrojů


Poskytujeme komplexní služby v oblasti získávání dotačních zdrojů pro soukromý i veřejný sektor z evropských, národních i nadačních zdrojů. Tyto služby zahrnují analýzu současného stavu podniku a nalezení optimální varianty dotačního produktu, zpracování projektových podkladů, zpracování žádosti dle požadavků poskytovatele dotace a následné aktivity související s realizací projektů (zpracování žádosti o platbu, přípravu podkladů pro výběrová řízení a jejich realizace, zpracování monitorovacích a závěrečných zpráv apod.)

Co získáte?

  • Rozvoj firmy a zvýšení konkurenceschopnosti na trhu díky pořízení nových technologií, rekonstrukce výrobních prostor, snížení nákladů na spotřebu energií, zvýšení kvalifikační úrovně vlastních zaměstnanců.
  • Nalezení vhodného dotačního zdroje pro Váš projekt a pomoc při jeho tvorbě, realizaci a monitorování v průběhu celého jeho „životního cyklu“.
  • Úsporu času vlastních zaměstnanců prostřednictvím komplexního zajištění administrativy projektu v průběhu realizace a monitoringu po jeho ukončení.© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz