Analýza a optimalizace procesů v organizaci


Analýza a následná optimalizace procesů je nezbytným krokem ke zvýšení výkonnosti organizace. V rámci procesní analýzy vytváříme dynamické modely procesů, které umožňují provádět simulaci jejich realizace, časové náročnosti a mzdových i režijních nákladů. Tyto dynamické procesní modely následně umožňují optimalizaci jednotlivých procesů, která vede ke zkrácení času, snížení nákladů, přeskupení či souběh některých aktivit apod.

Co získáte?

  • Identifikaci a popis jednotlivých procesů v organizaci (včetně určení jejich vlastníka, odpovědných osob, vstupů, výstupů, časové a finanční náročnosti apod.)
  • Optimalizaci těchto procesů, jež vede ve svém důsledku ke zvýšení efektivity fungování organizace.
  • Detailní přehled odpovědností jednotlivých "funkcí" využitelný pro přesné stanovení pracovních náplní typových pozic dle organizačního schématu.
© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz