Balanced Scorecard


Balanced Scorecard (systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku) je metoda, která vytváří vazbu mezi strategií a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu.

Je to systém řízení výkonnosti organizace, který pomáhá objasňovat vizi lídrů a směruje zaměstnance a útvary k naplnění jednotné strategie. Finanční výsledky, spokojenost zákazníků, zlepšování procesů a učení se mohou často jít proti sobě. Máme investovat do vzdělávání, nebo raději ušetřit a udělat větší zisk? Balanced Scorecard vede firmy k tomu, aby tato hlediska držela ve vyváženém poměru.

Balanced Scorecard plánuje a hodnotí naplňování strategie ze čtyř „perspektiv“:

 • Finanční perspektiva - sumarizace snadno měřitelných ekonomických důsledků již realizovaných akcí.
 • Zákaznická perspektiva - identifikace zákaznických segmentů, ve kterých se má podnikat a měřítka výkonnosti podnikatelských oblastí, posouzení výsledků zákazníkem.
 • Perspektiva interních procesů - rozvoj nejdůležitějších interních procesů, ve kterých musí společnost dosahovat vynikajících výsledků; tvorba nových nástrojů pro rozvoj podnikání, pro uspokojení zákazníků a pro dosažení finančních cílů.
 • Perspektiva učení se a růstu (klíčové způsobilosti) - firemní infrastruktura nutná k vytvoření dlouhodobého růstu a zdokonalování personálu.

Co získáte?

 • Nastavený systém pro strategické řízení společnosti.
 • Důležitou součást motivace managementu firmy.
 • Propojení strategických úkolů společnosti s úkoly jednotlivých manažerů.
 • Nástroj pro hodnocení výkonových ukazatelů managementu.
 • Zachycení nových trendů a postupů.
 • Systém vytvořený „na míru“.
 • Pohled externího odborníka.

© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz