Systémy řízení


Vysoká a rostoucí kvalita výrobků a služeb dlouhodobě představuje nejúspěšnější strategii k udržení či posílení konkurenceschopnosti firmy. Z tohoto důvodů poskytujeme poradenství při zavádění systémů managementu kvality (QMS) podle normy ISO 9001 a environmentu (EMS) podle normy ISO 14001, a to jednotlivě nebo integrovaně včetně jejich auditování. Toto poradenství zahrnuje školení v oblasti managementu kvality a environmentu, pomoc při jejich zavádění (včetně provedení interního auditu a asistence u vstupního certifikačního auditu) a následných úpravách v průběhu fungování těchto systémů.

Co získáte?

  • Zvýšení konkurenceschopnosti.
  • Dosažení efektivního chodu podniku prostřednictvím procesního přístupu.
  • Lepší prokázání schopnosti trvale poskytovat výrobky a služby, které splňují požadavky zákazníků a příslušné požadavky předpisů.
  • Zvýšení spokojenosti zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, vlastníků a dalších.
  • Snížení provozních nákladů úsporou energií, surovin a dalších zdrojů.
  • Snížení rizika ekologických nehod či pracovních úrazů.
  • Omezení negativních dopadů na zdraví zaměstnanců.© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz