Audit kapacitní vytíženosti pracovníků


Zvyšování produktivity výroby při snižování nákladů jsou klíčem k trvalé prosperitě a konkurenceschopnosti každé firmy. Jedním ze způsobů dosažení tohoto stavu je audit kapacitní vytíženost pracovníků, kdy analyzujeme využití pracovních sil ve výrobě, v podpůrných činnostech i v administrativě, abychom zjistili, zda je poměr sil nastaven v souladu s výkonem jednotlivých složek.

Co získáte?

  • Mapujme průběžné doby činností, abychom dokázali zkrátit výrobní cykly.
  • Optimalizujeme pracovní postupy, odstraňujeme duplicitní a neefektivní činnosti.
  • Identifikujeme „úzká místa“ výrobních operací a navrhneme vhodná opatření.
  • Provedeme audit stávajících pracovních a výkonových norem, zda odpovídají standardům v daném segmentu.
  • Vytvoříme časové normativy a normy spotřeby živé práce (normy množství, normy času a normy obsluhy), včetně jejich zapracování do podnikového katalogu.
  • Navrhujeme způsoby efektivnějšího využití kapacitních možností strojních zařízení a výrobních linek.© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz