Rozvoj manažérskych zručností


Rada prieskumov potvrdzuje, že väčšina zamestnancov, ktorí opúšťajú zamestnanie, odchádza predovšetkým od svojho šéfa. Odnášajú si pritom so sebou svoje schopnosti, talent a skúsenosti. Preto firmy na celom svete investujú do rozvoja manažérskych zručností od najnižších po najvyššie úrovne. Byť dobrým manažérom je umenie, ktorému sa možno naučiť. Umenie riadiť, motivovať k výkonu, podávať spätnú väzbu, hodnotiť zamestnancov, rozvíjať svoj tím a zvládať riadenie zmien a ďalšie komplexné úlohy kladie nemalé nároky na schopnosti manažéra osvojiť si široké spektrum vedomostí a zručností.

Ponúkame Vám ucelený systém vzdelávania v manažérskych zručnostiach, ktoré Vám pomôžu lepšie využiť Váš potenciál a potenciál Vašich zamestnancov.

Na aké oblasti sa zameriavame?

 • Hodnotenie zamestnancov
 • Kreatívne riešenie problémov
 • Leadership
 • Motivácia k výkonu
 • Posilňovanie odolnosti voči záťaži a stresu
 • Poskytovanie spätnej väzby
 • Praktické techniky k riešeniu problémov
 • Skupinové riešenie vybraného problému (workshop)
 • Riadenie zmien
 • Time management
 • Typológia organizácie podľa MBTI
 • Typológia osobnosti podľa MBTI
 • Vedenie porád
 • Vedenie tímu
 • Vnútro firemná komunikácia
 • Základy delegovania
 • Základy projektového riadenia

© 2012-2024 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz