Aktuálna téma


Chcete byť úspešný? Začnite od stola!

06 2014

Na výkon zamestnanca vo významnej miere vplýva prostredie, v ktorom pracuje. Aj z tohto dôvodu sa v súčasnej dobe snažia mnohé firmy presadzovať vo svojom pracovnom prostredí politiku „čistého stola“. Je čoraz viac zamestnávateľov, ktorí zastávajú názor, že pracovisko zamestnanca by nemalo byť len miesto na výkon práce, ale malo by byť príjemným pracovným prostredím poskytujúcim miesto na koncentráciu, tvorivosť, spoluprácu, ako aj relax. Na to, aby sa zamestnanec na svojom pracovisku pohyboval komfortne s vedomím, že potrebné informácie môže získať jednoducho a rýchlo, mal by dodržiavať zásady politiky „čistého stola“.


Správně ohodnocené pozice jsou základem spravedlivého odměňování

06 2014

Spravedlivě a objektivně nastavené ocenění zaměstnanců je základem zdravého klimatu v každé firmě a tudíž jde o jednu z nejcitlivěji vnímaných oblastí. Mzdy a odměny jsou významným motivujícím faktorem, který ovlivňuje fluktuaci, loajalitu, výkonnost a spolehlivost zaměstnanců. A pro spravedlivé a objektivní mzdy to platí dvojnásobně. Proto je správně nastavený systém odměňování a motivace zaměstnanců jedním ze základních kamenů při budování SILNÉHO PRACOVIŠTĚ, což je pracovní prostředí kde lidé umí, chtějí a mohou podávat své nejlepší výkony.


Odráží se pravidelné hodnocení zaměstnanců na jejich výkonu?

04 2014

Z nedávného průzkumu HR Monitor vyplynulo, že pravidelné hodnocení zaměstnanců provádí přes tři čtvrtiny firem. Pokud se ale podíváme na přínos tohoto procesu, není to žádná sláva. Produktivita firem, které pravidelné hodnocení neprovádějí, je nižší jen o necelá 3 procenta. Kde je chyba? Má vůbec smysl hodnocení zaměstnanců dělat?


První certifikované SILNÉ PRACOVIŠTĚ je v Třinci

02 2014
Cílem rozvojového programu SILNÉ PRACOVIŠTĚ je vyhledávání, rozvoj a propagace pracovišť, kde lidé UMÍ, CHTĚJÍ a MOHOU podávat své nejlepší výkony. Společnost ENVIFORM je prvním certifikovaným nositelem značky SILNÉ PRACOVIŠTĚ v České republice.

Popisy pracovních míst jako základ efektivního řízení lidských zdrojů

10 2013

Popisy pracovních míst nejsou ve firmách příliš populární. Manažeři a dokonce i někteří personalisté na ně pohlížejí jako na nutnou, ale velmi nudnou a nepříliš potřebnou administrativu. Je tomu opravdu tak?


Dobré řízení lidských zdrojů má pozitivní efekt na produktivitu práce

07 2013

Personalistiku a personální procesy musí řešit každý podnik. Dalo by se očekávat, že malé firmy s několika zaměstnanci se personalistice budou věnovat spíše jen v rámci zákonné povinnosti, a naproti tomu vetší firmy se stovkami lidí budou personalistiku řešit systematicky a promyšleně. Ukazuje se však, že ani podniky s více než stovkou zaměstnanců nejsou s „promyšlenými“ metodami personalistiky příliš sžité.


Jak využít rozdíly v lidech k jejich efektivnímu řízení?

06 2013
Teorie, modely a techniky řízení, představované na kurzech manažerského vzdělávání, jsou vždy prezentovány se stejným omezením. Při jejich aplikaci je nutné brát v úvahu rozdíly mezi jednotlivými lidmi a v závislosti na nich zvážit použití konkrétní metody nebo její modifikaci. Jak ale tak náročný úkol zvládnout?

HR Monitor: Porovnejte se s ostatními v oblasti HR

05 2013

V únoru letošního roku spustil garant Silného pracoviště, společnost TREXIMA, vlastní šetření HR Monitor, které mapuje situaci v oblasti řízení lidských zdrojů. Cílem je kontinuálně ukázat postavení a pozici personalistiky ve firmách v České republice.


Jak na (ne)zaměstnanost aneb Inspirace z Ostravy

04 2013

Dubnové téma měsíce našeho Silného pracoviště je ZAMĚSTNANOST. Téma, které silně rezonuje ve většině rodin i firem po celé Evropě, Českou republiku nevyjímaje. Lék je zdánlivě jednoduchý, hospodářský růst a prosperita. Vzpomínáte si však ještě na báječná léta před finanční krizí? Práce bylo hodně, někdy až příliš na počet a kvalitu lidí, které jsme v našich firmách měli k dispozici. Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil řeší mnozí z nás i v době recese, k tomu se o svou práci bojí většina lidí, protože je jí málo.


V jakých firmách chtějí vysokoškoláci pracovat?

03 2013

Existuje mnoho průzkumů, studií a článků, které se zabývají názorem zaměstnavatelů na to, jaký by měl být absolvent vysoké školy a co všechno by měl umět. Jejich existence je zcela opodstatněná, neboť právě zaměstnavatelé jsou těmi, kdo v konečném důsledku rozhodují o tom, zda konkrétní absolvent práci získá nebo ne. Pravdou je však také to, že obdobně si vybírají také uchazeči o zaměstnání, zejména pak vysokoškoláci. Ty firmy, které nabízí nejlepší pracovní podmínky, a jak ukážeme níže, nelze je spojovat pouze s dobrým mzdovým ohodnocením, si mohou vybírat z těch nejlepších. Firmy, jež se o své lidské zdroje příliš nezajímají, se pak musí spokojit s těmi ostatními. Cílem tohoto článku je identifikace charakteristik pracovního prostředí a manažerů, které z firmy vytváří všemi preferovaného zaměstnavatele.


Výpis: 1-10 z 15

[01] [02]© 2012-2024 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz