Jak na (ne)zaměstnanost aneb Inspirace z Ostravy


Apríl 2013

Dubnové téma měsíce našeho Silného pracoviště je ZAMĚSTNANOST. Téma, které silně rezonuje ve většině rodin i firem po celé Evropě, Českou republiku nevyjímaje. Lék je zdánlivě jednoduchý, hospodářský růst a prosperita. Vzpomínáte si však ještě na báječná léta před finanční krizí? Práce bylo hodně, někdy až příliš na počet a kvalitu lidí, které jsme v našich firmách měli k dispozici. Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil řeší mnozí z nás i v době recese, k tomu se o svou práci bojí většina lidí, protože je jí málo.

Trh práce je zkrátka komplikovaný a vyžaduje víc než jednoduchá řešení přicházející tu zleva, tu zprava. V hlavní roli jsou zaměstnavatelé a úroveň prostředí, ve kterém se snažíme obstát v konkurenci s ostatními. Chceme vás proto upozornit na zajímavou iniciativu, u jejíhož zrodu jsme stáli a která se zaměřuje na zlepšení tohoto prostředí. Její název je Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, první svého druhu v České republice.

Není náhodou, že první pakt vznikl právě zde. Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji je dlouhodobě druhá nejhorší v rámci České republiky. Na celkovém počtu nezaměstnaných osob v ČR se kraj podílí téměř 15 %. Počtem volných míst ale jen asi z 10 %. Přesto, že se jednotliví aktéři na trhu práce dlouhodobě snaží nepříznivou situaci zvrátit, nedaří se dosáhnout zásadní změny. Proto v kraji uzrála myšlenka více spolupracovat, dívat se na problémy trhu práce komplexněji a řešit je strategicky. Nástrojem pro takový přístup jsou ze světa známé pakty zaměstnanosti.

Jedná se o strategické partnerství nejvýznamnějších firem, vedení kraje a měst, vzdělávacích organizací a dalších institucí v Moravskoslezském kraji. Partnerství postupně vznikalo v průběhu roku 2010 a bylo završeno oficiálním podpisem dokumentu o uzavření paktu 24. února 2011 v Ostravě. MS Pakt si klade za cíl změnit dlouhé roky trvající nepříznivou situaci na zdejším trhu práce. Jak na to jdeme se můžete podívat na třech krátkých filmech:

  • Konkurenceschopnost a zaměstnanost,
  • Konkurenceschopnost a průmysl,
  • Konkurenceschopnost a vzdělávání.

Více informací pak najdete na www.mspakt.cz.

K uvedení našich představ do života chystáme Společný akční plán na roky 2014 - 2020 pod názvem „Zaměstnaný a vzdělaný MS kraj“ aneb „Fajny džob“. Chceme zvýšit atraktivitu zaměstnání v technických a řemeslných oborech, zlepšit zde kvalitu vzdělání a jeho propojení s praxí, posílit podnikavost a volbu samostatného podnikání jako zdroje obživy a vybavit obyvatele kraje lepšími jazykovými, ICT a měkkými kompetencemi.

Autor: Zdeněk Karásek
© 2012-2023 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz