Referencie


Wellness Hotel Chopok ****

Miniaudit

(TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., 2016)

Ľudské zdroje – zamestnanci pracujúci v službách cestovného ruchu predstavujú najdôležitejší a zároveň najnákladnejší výrobný faktor. Nakoľko sú hodnotení priamo zákazníkom, jeho spokojnosťou, je pre nás veľmi dôležité, aby sa naši zamestnanci, všetci zamestnanci Wellness Hotela Chopok**** cítili v práci dobre, aby pracovali s úsmevom na tvári a boli spokojní. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo zrealizovať takýto mini audit Silné pracovisko, ktorý nám poskytol interný pohľad, naše vnútorné hodnotenie pracoviska, prostredníctvom ktorého mohli všetci zamestnanci vyjadriť svoj postoj, pohľad, názor, ktorý je pre nás základom pre zvyšovanie úrovne firemnej kultúry, čo priamo súvisí s následným zvyšovaním kvality a úrovne poskytovaných služieb.

Barbora Mitašová, personalista/účtovník

TATRAVAGÓNKA, a.s.

Miniaudit

(TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., 2015)

Ceníme si každú spoluprácu s naším partnerom. Po zrealizovaní miniauditu „Silné pracovisko“ sme ako jeden z najväčších zamestnávateľov v regióne dostali k dispozícii komplexný pohľad na silné a slabé stránky partnerstva, ktoré vzniká a vyvíja sa medzi našou spoločnosťou a jej zamestnancami. Za férový prístup, korektnú a profesionálnu spätnú väzbu, ako aj za možnosť byť jednou z prvých firiem, ktoré sa do auditu zapojili, by som chcela v mene manažmentu spoločnosti poďakovať a vysloviť presvedčenie, že sa radi opäť staneme partnerom v projektoch, ktoré sú efektívne pre obe zainteresované strany.

Dáša Slovíková, HR Director

Slovenské magnezitové závody, a.s.

Miniaudit

(TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., 2015)

Ponuku firmy TREXIMA ohľadom vykonania mini auditu Silné pracovisko som rád akceptoval. Jednak z dôvodu dobrých osobných skúseností v rámci spolupráce s touto firmou a tiež z dôvodu, ma zaujala možnosť iného (externého) pohľadu na motiváciu a spokojnosť zamestnancov v SMZ, a.s. Jelšava.

Mini audit sme zrealizovali počas workshopov so zamestnancami. Jeho výsledky boli zaujímavé. Niektoré potvrdili naše zistenia z interných prieskumov spokojnosti. No prekvapili nás výsledky týkajúce sa jednotlivých úrovní riadenia, ktoré ukázali problematické oblasti motivácie zamestnancov, ale aj riadenia, kde môžme prijať účinné opatrenia.

Ivan Nemeth, organizačno-personálny riaditeľ

CHEMOSVIT, a.s.

Miniaudit

(TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., 2014)

Vďaka efektívnej spolupráci a komunikácií zamestnancov TREXIMY so zamestnancami úseku ľudských zdrojov spoločnosti Chemosvit sa nám podarilo v krátkom čase a bez problémov spoločne miniaudit zrealizovať. Prieskum realizovaný externou spoločnosťou priniesol objektívny nezaujatý pohľad na úroveň spokojnosti zamestnancov. Vedúci zamestnanci v jednotlivých úsekoch spoločnosti sa mohli porovnať, zistiť čomu sa pri svojej práci s ľuďmi vyvarovať, v čom sa zlepšiť, čo zmeniť ale tiež v čom sú dobrí, aké sú ich silné stránky v personálnej oblasti. Prieskum pomohol odhaliť nedostatky, ktoré na prvý pohľad nie je vidieť. Zaujímavé výsledky a rozdiely vo výsledkoch jednotlivých úsekov podnietili vnútornú diskusiu a nečakaný záujem vedúcich aj riadených zamestnancov. Výsledky predstavujú východiskový bod pre nastavenie modelu riadenia a vedenia ľudí a tiež východisko pre úsek ľudských zdrojov ako smerovať ďalší rozvoj vedúcich zamestnancov v oblasti mäkkých zručností.

Zuzana Weissová, riaditeľka úseku pre ľudské zdroje
© 2012-2024 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz