Assessment Center a Development Center


Assessment / Development Center (ďalej len AC / DC) sa využívajú pri výbere vhodných kandidátov na jednotlivé pracovné pozície a pre posúdenie pracovného alebo manažérskeho potenciálu u súčasných pracovníkov na účely ich ďalšieho rozvoja alebo povýšenia.

Metodika AC / DC umožňuje validné posúdenie kompetencií potrebných pre kvalitný pracovný výkon. Toto je dosahované prostredníctvom psychodiagnostického testovania, kompetenčným pohovorom a individuálnymi alebo skupinovými úlohami (napr. modelové situácie, hranie rolí, prípadové štúdie). Relevantnosť tohoto prístupu, ktorý je založený na know-how skúsených personálnych poradcov a psychológov, je v podmienkach ČR overený dlhoročnou praxou. Štruktúru jednotlivých AC / DC navrhujeme podľa kompetenčného modelu daného pracovného miesta.

Čo získate?

  • Získanie validných informácií o správaní, postojoch, vedomostiach a zručnostiach kandidáta.
  • Zníženie rizika výberu nesprávneho kandidáta na voľnú pracovnú pozíciu.
  • Informáciu o pracovnom potenciály zamestnancov na účely ich postupu alebo kariérneho plánovania.

© 2012-2024 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz