Manažerská psychodiagnostika


Výsledky týmů a oddělení závisí zejména na osobnosti manažera a jeho ztotožněním s rolí manažera. Jeho úkolem je skrze řízení, motivaci a harmonizaci týmu dosahovat stanovených úkolů. Naplňování těchto úkolů manažera do značné míry závisí na jeho osobnostních rysech a kompetencích, kterými disponuje. Víte, jak jsou na tom vaši manažeři? Nabízíme testování manažerského potenciálu prostřednictvím psychodiagnostických testů nastavených dle vašich potřeb. Standardně testujeme motivaci k výkonu, řešení problémů, manažerský styl, sociální strategie v interakci s druhými lidmi, preferované týmové role, odolnost vůči stresu / zátěži a sebereflexi.

Testovací baterie běžně obsahují přibližně 5-8 testů, jejichž výsledkem je psychodiagnostická zprava doplněná grafickým vyjádřením. V rámci předání výsledné zprávy je možno využít také osobní interpretace a následné konzultace vedené zkušeným psychologem práce.

Co získáte?

  • Charakteristiku osobnostních rysů a kompetencí manažera, které ovlivňují jeho chování a výkony.
  • Ověření manažerského potenciálu pro účely dalšího vzdělávání a kariérního růstu.© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz