SCCAD: Diagnostika měkkých kompetencí


Měkké kompetence, jak ukazují nejnovější výzkumy v ČR, jsou pro produktivitu pracovníků stejně důležité jako odborné vzdělání. Jejich měření a hodnocení je však velmi problematické a často nepřináší požadované výsledky. Diagnostika měkkých kompetencí SCCAD představuje nový přístup v testování měkkých kompetencí postavený na patentem chráněné metodě CA (barvově-slovních asociací), která je výsledkem dlouhodobého výzkumu a dalšího vývoje obecně uznávaného Lüscherova barvového testu.

Co získáte?

  • Informaci o motivaci pracovníků ke skutečnému používání jejich měkkých dovedností.
  • Výhled, zda si zaměstnanci udrží svůj současný pracovní výkon nebo hrozí jeho pokles.
  • Identifikaci měkkých kompetencí, jejichž rozvoj je smysluplný a rychle povede ke zvýšení pracovního výkonu.
  • Popis motivátorů a stresorů zaměstnanců, které mohou být velmi dobře využity při jejich motivaci a při delegování úkolů.
  • Výsledky na úrovni jednotlivce i skupiny.© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz