Hodnocení zaměstnanců, tvorba rozvojových a kariérních plánů


Řízení pracovního výkonu zaměstnanců a identifikace jejich rozvojových potřeb je jedním z nejsložitějších personálních úkolů vedoucích pracovníků. Jako pomocnou ruku nabízíme propracovanou analytickou metodiku hodnocení zaměstnanců založenou na porovnávání požadovaných kompetencí (měkkých i odborných) s kompetencemi konkrétního zaměstnance. Zdaleka se nejedná pouze o vyplnění hodnotících formulářů, neboť tento nástroj klade velký důraz i na osobní hodnotící rozhovory, díky nimž lze lépe a hlouběji poznat zapojení zaměstnanců do celého procesu řízení a fungování firmy a pochopit jejich rozvojové či kariérní potřeby a možnosti.

Naši odborní pracovníci nejen přizpůsobí metodiku hodnocení na podmínky zákazníka a proškolí vedoucí pracovníky, jak správně hodnocení zaměstnanců realizovat, ale naimplementují praktický softwarový nástroj (PERSYT), který tuto činnost komplexně realizuje a usnadňuje. Software umožňuje provádět hodnocení přímým nadřízeným, sebehodnocení či tvorbu kariérových a rozvojových plánů. Lze také implementovat hodnocení metodou 360°.

Co získáte?

  • Moderní metodiku pro hodnocení zaměstnanců včetně softwarového řešení.
  • Aktivní řízení pracovního výkonu podřízených.
  • Informace pro efektivní vynakládání prostředků na rozvoj zaměstnanců.
  • Podklady pro mzdovou motivaci.
  • Identifikaci vzdělávacích potřeb na základě kompetenčního modelu.
  • Nastavení komunikace mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným v oblasti rozvoje a pracovního výkonu zaměstnance.
  • Zpětnou vazbu pro zaměstnance.© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz