Assessment Center a Development Center


Assessment/Development Center (dále jen AC/DC) se využívají k výběru vhodných kandidátů na jednotlivé pracovní pozice a pro posouzení pracovního nebo manažerského potenciálu současných pracovníků pro účely jejich dalšího rozvoje nebo povyšování.

Metodika AC/DC umožňuje validní posouzení kompetencí nezbytných pro kvalitní pracovní výkon. Toho je docilováno prostřednictvím psychodiagnostického testování, kompetenčních pohovorů a individuálních nebo skupinových úkolů (např. modelové situace, hraní rolí, případové studie). Relevance tohoto přístupu, který je založen na know-how zkušených personálních poradců a psychologů, je v podmínkách ČR ověřen dlouholetou praxí. Strukturu jednotlivých AC/DC navrhujeme podle kompetenčního modelu daného pracovního místa.

Co získáte?

  • Získání validních informací o chování, postojů, znalostí a dovedností kandidáta.
  • Snížení rizika výběru nesprávného kandidáta na volnou pracovní pozici.
  • Informaci o pracovním potenciálu zaměstnanců pro účely jejich povyšování nebo kariérního plánování.© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz