Kompetenční modely


V dnešní době se stále častěji ukazuje, že pracovní výkon nezáleží na tom, co člověk vystudoval, ale to co zná a umí. Každá pracovní pozice vyžaduje jiné znalosti, dovednosti a postoje, tj. kompetence. Stejně tak se liší i lidé z pohledu svých kompetencí. Jak ale rozpoznat a popsat potřebné požadavky na výkon jednotlivých pracovních pozic? A jak na ně vybrat správné lidi? Kdo má být povýšen a kdo dosáhl hranice svých možností? Na tyto otázky poskytují odpovědi kompetenční modely, které vyjadřují souhrn vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, jež jsou pro výkon dané pracovní pozice nejvhodnější.

Typy kompetenčních modelů, stejně tak jako metod jejich tvorby je celá řada. Výběr těch nejvhodnějších závisí zejména na požadavcích a potřebách organizace, které se rozhodnou kompetenční modely využívat. Vytvoření kompetenčních modelů umožňuje aplikaci celostního přístupu k řízení lidských zdrojů založeného na kompetencích (příjem zaměstnanců, jejich hodnocení, vzdělávání a rozvoj, povyšování apod.), čímž usnadňují práci manažerům a personalistům a dále přispívají k upevňování a propagaci firemních hodnot. Naši specialisté Vám pomohou s volbou nejvhodnějšího typu kompetenčních modelů pro Vaši organizaci a na základě odpovídajících metodik je také vytvoří a zavedou do určených personálních procesů.

Co získáte?

  • Zkvalitnění výběrového procesu, protože kompetenční modely poskytují přesný popis toho, co musí uchazeč umět a znát a jaký má být, aby byl přijat.
  • Validní informace o výkonu zaměstnance a o tom, jak si přijatý zaměstnanec osvojil potřebné znalostí a dovedností během adaptace.
  • Detailní popis kompetencí vyžadovaných od plně způsobilých pracovníků, tj. předpokladů pro excelentní výkon.
  • Nepostradatelného pomocníka při rozvojovém hodnocení zaměstnanců, jejich dalším vzdělávání a povyšování.

© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz