Audit kapacitnej vyťaženosti pracovníkov


Zvyšovanie produktivity výroby pri znižovaní nákladov sú kľúčom k trvalej prosperite a konkurencieschopnosti každej firmy. Jedným zo spôsobov dosiahnutia tohto stavu je audit kapacitnej vyťaženosti pracovníkov, kedy analyzujeme využitie pracovných síl vo výrobe, v podporných činnostiach a v administratíve, aby sme zistili, či je pomer síl nastavený v súlade s výkonom jednotlivých zložiek.

Čo získate?

  • Zmapujeme priebežné doby činností, aby sme dokázali skrátiť výrobné cykly.
  • Optimalizujeme pracovné postupy, odstraňujeme duplicitné a neefektívne činnosti.
  • Identifikujeme "úzke miesta" výrobných operácií a navrhneme vhodné opatrenia.
  • Vykonáme audit existujúcich pracovných a výkonových noriem, či zodpovedajú štandardom v danom segmente.
  • Vytvoríme časové normatívy a normy spotreby práce (normy množstva, normy času a normy obsluhy), vrátane ich zapracovania do podnikového katalógu.
  • Navrhujeme spôsoby efektívnejšieho využitia kapacitných možností strojných zariadení a výrobných liniek.

© 2012-2023 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz