Analytické hodnotenie práce a pracovných pozícií


Správne ohodnotenie vykonávaných pracovných činností a ich porovnanie s ostatnými je neoddeliteľnou súčasťou spravodlivého systému odmeňovania každej firmy. Pre ohodnotenie používame systém, ktorý sleduje namáhavosť, náročnosť, zložitosť a zodpovednosť danej práce a všetky faktory zhŕňa do jedného čísla (bodová hodnota práce). Pracovné miesta sa posudzujú jednotným, systematickým a formalizovaným spôsobom. Získané výsledky sú maximálne objektívne. Vďaka tomu je možné ľahko porovnávať jednotlivé pozície medzi sebou, stanoviť sadzbu "cenu práce", či navrhnúť tarifné mzdové stupne. K samotnému hodnoteniu je Využívaný praxou overený metodicko - softvérový nástroj.

Čo získate?

  • Posilnenie prvkov internej spravodlivosti mzdového systému.
  • Objektívne ohodnotenie a porovnávanie pracovných miest, vrátane zaradenia do tarifných stupňov.
  • Unikátny systém hodnotenia so softvérovou podporou.
  • Metodickú podporu skúsených špecialistov.

© 2012-2024 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz