Analýza a optimalizácia procesov v organizácií


Analýza a následná optimalizácia procesov je nevyhnutným krokom k zvýšeniu výkonnosti organizácie. V rámci procesnej analýzy vytvárame dynamické modely procesov, ktoré umožňujú vykonávať simuláciu ich realizácie, časovej náročnosti a mzdových aj režijných nákladov. Tieto dynamické procesné modely následne umožňujú optimalizáciu jednotlivých procesov, ktoré vedú k skráteniu času, zníženiu nákladov, preskupeniu či súbehu niektorých aktivít a pod.

Čo získate?

  • Identifikáciu a popis jednotlivých procesov v organizácií (vrátane určenia ich vlastníka, zodpovedných osôb, vstupov, výstupov, časovej a finančnej náročnosti a pod.)
  • Optimalizáciu týchto procesov, ktorá vedie vo svojom dôsledku k zvýšeniu efektivity fungovania organizácie.
  • Detailný prehľad zodpovedností jednotlivých "funkcií" Využiteľný pre presné určenie pracovnej náplne typových pozícií podľa organizačnej schémy.© 2012-2023 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz