Rozvoj založený na typologii MBTI


U & SLUNO a.s.

Manažerská akademie

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Školení MBTI u nás proběhlo v rámci osmidenní manažerské akademie. Kromě lepšího poznání sebe i druhých jsme se zaměřili na témata jako leadership, efektivní vedení porad, poskytování zpětné vazby nebo motivace zaměstnanců. Díky profesionálnímu a vstřícnému přístupu lektorů se nám podařilo dále rozvinout naši vnitřní komunikaci v celé řadě důležitých vnitrofiremních oblastí. Mnohokrát děkujeme za impuls k dalšímu rozvoji naší firmy.

Hana Caltová, HR ředitelka

Nemocnice Podlesí a.s.

Leadership, řízení změn, komunikace, timemanagement...

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Chtěli bychom vyjádřit svou spokojenost se službami poskytovanými firmou RPIC-VIP s.r.o. Konkrétně se jednalo o vzdělávací akce pro zdravotnické pracovníky (např. Leadership a řízení změn, Efektivní komunikace, Řešení konfliktních situací, Motivace a timemanagement), včetně zajištění programu a občerstvení v rámci vzdělávání našich zaměstnanců v roce 2013. Děkujeme za dosavadní spolupráci a budeme se těšit na další.

Simona Szusciková, manažer ošetřovatelské péče

PAUL WURTH, a.s.

MBTI a zpětná vazba

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Workshop na téma MBTI pro nás, jako technicky zaměřenou firmu, znamenal zcela nový pohled na problematiku mezilidských vztahů. Typologie MBTI je racionálně uchopitelný systém, který nám pomohl uvědomit si vlastní preference, ale také naučit se respektovat odlišné vzorce chování u našich kolegů.

Pavel Žáček, generální ředitel

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

MBTI a spolupráce

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Typologii MBTI jsme vyzkoušeli jako skupina pracovníků, která je spolu v denním kontaktu. Testy nám pomohly lépe vnímat myšlení druhých, pochopit naše stanoviska i roli ve skupině. Uvědomili jsme si své přednosti a sílu oproti jiným. Jednotlivá písmena pracovníků jsme pak v práci napsali na magnetickou tabuli. Paní Micková je vnímavá školitelka, typologii podala se spoustou zábavných prvků a cvičení. Díky tomu se nám rozdíly mezi jednotlivými typy dobře zapamatovaly.

Jaromír Gottvald, prorektor pro rozvoj a sociální vztahy

LUCEO, s.r.o.

MBTI, komunikace a pozitivní zpětná vazba

(RPIC-ViP s.r.o., 2013)

Seminář na téma osobnostní typologie MBTI, který pro nás připravila společnost RPIC-ViP, byl v naší firmě přijat velmi kladně. Zaměstnanci se shodli na tom, že absolvované jednodenní školení bude znamenat přínos jak pro komunikaci ve firmě, tak i v jejich osobním životě. Seminář proběhl na základě vyhodnocení auditu SILNÉHO PRACOVIŠTĚ, díky kterému jsme získali přehled o našich silných stránkách, stejně jako o oblastech, které by bylo vhodné dále rozvíjet. Koncept SILNÉHO PRACOVIŠTĚ naplňuje naši vizi o vysokém výkonu týmu díky pracovnímu nadšení, vztahově čistému prostředí a systematickému vyhodnocování realizovaných aktivit.

Jan Sedláček, ředitel
© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz