Miniaudit


TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.

Miniaudit - útvar personalistiky a administrativy

(RPIC-ViP s.r.o., 2016)

Výsledky MINIAUDITU SILNÉHO PRACOVIŠTĚ nám potvrdily, že základní procesy a vztahy máme na útvaru personalistiky a administrativy nastaveny správně. Potěšilo nás rovněž, že podle náročných kritérií MINIAUDITU naše oddělení splňuje dokonce i podmínky certifikace SILNÉHO PRACOVIŠTĚ.

Ivo Žižka, ředitel pro personalistiku a administrativu

Slévárna Kuřim, a.s.

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2016)

Spolupráci se společností RPIC-ViP s.r.o hodnotíme jako velmi dobrou. Použitou metodou auditu, přístupem a progresivitou přispěli společně s naším managementem ke změně myšlení jednotlivých pracovníků, a tím i ke zvýšení konkurenceschopnosti naší firmy.

Pavel Veselý, Ředitel akciové společnosti

TATRA TRUCKS a.s.

Miniaudit SILNÉHO PRACOVIŠTĚ pro TATRA TRUCKS

(RPIC-ViP s.r.o., 2016)

Očekával jsem, že výzkum spokojenosti zaměstnanců nám přinese cenné informace, ale přiznám se, že interpretace výsledků ještě předčila moje očekávání! Polovina otázek MINIAUDITU SILNÉHO PRACOVIŠTĚ sleduje tvrdé faktory, které jsou nezbytně důležité pro samotný chod podniku. Druhá polovina se věnuje tzv. měkkým faktorům, na jejichž základě je možné odlišit dobré firmy od špatných. My budeme, také díky MINIAUDITU, i nadále usilovat o to, aby byla TATRA TRUCKS skutečně SILNÝM PRACOVIŠTĚM!

Martin Bednarz, generální ředitel

Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2015)

Od začátku nás nadchl přístup pracovníků firmy, jasné, logické a stručné vysvětlení postupů. Líbilo se nám, že zjistíme atmosféru na pracovišti po všech změnách, kterými organizace prošla, a hlavně to, jestli zaměstnanci znají, rozumí a umí pracovat podle nových směrnic, řádů a postupů. Interpretace o proběhlém miniauditu byly pracovníky firmy předány vysoce profesionálně. Po ukončení a prezentaci výsledku a na základě jejich zjištění, jsme se rozhodli provést u manažerů následné testování měkkých kompetencí SCCAD.

Jarmila Šíblová, ředitelka

Statutární město Opava

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2015)
Miniaudit "Silného pracoviště" je výborným doplňkem individuálních hodnotících pohovorů, protože přinesl globální pohled na celkovou atmosféru v organizaci, stejně jako na odlišnosti mezi jednotlivými odbory. Velmi cenné bylo rovněž srovnání (benchmark) našich výsledků s jinými organizacemi, ať už s úřady nebo firmami z komerční sféry. A protože smyslem miniauditu není jen popsat stávající situaci, ale zejména přispět k dalšímu zlepšování, velmi jsme rovněž ocenili doporučení týkající se dalšího rozvoje, která nám zástupci RPIC-ViP prezentovali spolu s výsledky.
Tomáš Elis, tajemník

Sociální služby Karviná, příspěvková organizace

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2015)

Miniauditu „Silné pracoviště“ jsme v naší organizaci využili ke zmapování nejen pracovního výkonu, ale také „atmosféry“ mezi zaměstnanci. Ukázal nám silné a slabé stránky v jednotlivých oblastech. Výsledky využijeme k nastavení efektivního řízení, k lepšímu využití pracovních schopností zaměstnanců, personálnímu a sociálnímu rozvoji tak, aby organizace byla výkonná, nadále vytvářela zdravé pracovní vztahy a efektivněji využívala materiální, informační a lidské zdroje, kterými disponuje. A zda se nám to podaří? To bychom si chtěli ověřit za rok...


Blanka Dadoková, ředitelka

BENJAMÍN, příspěvková organizace

Tvorba, stabilizace a plánování rozvoje nového týmu

(RPIC-ViP s.r.o., 2015)

Při tvorbě nových sociálních služeb se nám osvědčilo využití "Diagnostiky měkkých kompetencí", která nám byla nápomocná při tvorbě a ustálení nového pracovního týmu pro přímou péči u dospělých osob s poruchou autistického spektra a pro managament. Naše organizace využila i "Miniauditu", který zmapoval personální situaci v nových prostorách služby a na základě jeho výsledku budeme dále pokračovat v personální práci, abychom vytvořili podmínky pro pracovní týmy, které budou rozvíjející, profesionální a stabilizující naši organizaci.

Darja Kuncová, ředitelka

Domov Příbor, příspěvková organizace

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)

Naše organizace prošla miniauditem zaměřeným na hodnocení síly pracoviště poprvé. Tento audit nám měl ukázat obraz současného stavu myšlení zaměstnanců a jejich vztah k zaměstnavateli obecně. Výsledky jsme pojali jako výchozí bod pro nastavení takového modelu řízení, který by zajistil kvalitu poskytované péče v sociálních službách a zároveň vytvářel příjemné a motivující prostředí pro naše zaměstnance. Zda se vize podaří promítnout do praxe, ukáže čas a opětovné testování síly pracoviště. Spolupráci se společností RPIC-VIP s.r.o. považujeme za příkladnou v průběhu celého procesu testování.

Kamila Demlová, ředitelka

Domov pro seniory Osoblaha, příspěvková organizace

Miniaudit

(RPIC-ViP s.r.o., 2014)
Naše zařízení využilo možnosti realizovat Miniaudit: Hodnocení síly pracoviště. Nejvíce nás zaujalo, že tento audit je zaměřen na hodnocení pracovního prostředí a na spokojenost pracovníků s pracovním výkonem. Hodnocení, které proběhlo, nám ukázalo nejen slabé stránky, ale také silné stránky v personální oblasti. Výsledky nám naznačily, jaké nedostatky je třeba odstranit, aby se v budoucnu již nevyskytly. Uvažujeme o možnosti v dalších letech tento Miniaudit opakovat a srovnat výsledky.
Daniela Houdková, ředitelka

Výpis: 1-10 z 21
[1] [2] [3]© 2012-2018 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz