Miniaudit


Jedná sa o skrátenú verziu prieskumu názorov zamestnancov, zameranú výhradne na hodnotenie oblastí, ktoré majú priamu súvislosť s pracovným výkonom zamestnancov. Hodnotenie vykonávajú zamestnanci pomocou krátkeho dotazníka (obsahuje 15 otázok). Ten je navrhnutý tak, aby dokázal identifikovať oblasti organizácie, ktoré najviac brzdia jej ekonomický výkon. Vysokou pridanou hodnotou je získanie výsledkov nielen za celú spoločnosť, ale aj za jej jednotlivé časti, čo umožňuje presne identifikovať problémové miesta, ako aj interpretáciu výsledkov skúseným poradcom a možnosť porovnať výsledky spoločnosti s bežnými výsledkami iných organizácií.

Efektivita a vysoká vypovedacia schopnosť miniauditu viedla k jeho použitiu pri hodnotení sily pracovísk a ich certifikácií.

Čo získate?

  • Informácie o stave Vašej organizácie z pohľadu dosiahnutia vysokého pracovného výkonu zamestnancov.
  • Identifikáciu silných a slabých stránok spoločnosti.
  • Výsledky nielen za celú spoločnosť, ale hlavne za jej jednotlivé časti.
  • Porovnanie Vašej organizácie s inými organizáciami,
  • Praktický nástroj pre riadenie a hodnotenie spoločnosti.© 2012-2024 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz