Semináre a workshopy v oblasti riadenia ľudských zdrojov


Semináre a pracovné stretnutia sú už tradične platformou pre vzájomnú výmenu poznatkov a miestom stretávania profesionálov z rôznych firiem. Pozývame preto renomovaných lektorov, aby Vás oboznámili s novinkami v odbore riadenia ľudských zdrojov a odmeňovania a predstavili Vám moderné trendy v tejto oblasti.

Čo získate?

  • Trikrát ročne organizujeme trojdňové pracovné stretnutie, ktoré je venované zvolenej téme z oblasti rozvoja a riadenia ľudských zdrojov, vrátane exkurzie do vybraného podniku.
  • Budete pravidelne informovaní o aktuálnych trendoch a zmenách legislatívy v odbore personalistiky a ekonomiky práce, ktoré Vám pomôžu k rozvoju Vašej firmy.
  • Môžete diskutovať s renomovanými odborníkmi o témach, ktoré Vás zaujímajú.
  • Budeme Vám k dispozícii ako odborní poradcovia pri riešení pracovnoprávnych otázok a pri nastavovaní personálnej a mzdovej politiky.
  • Zoznámite sa s fungovaním iných podnikov a ich metódami práce.
  • Naviažete kontakty s kolegami z odboru v príjemnej, mimopracovnej atmosfére.

© 2012-2022 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz