Teambuilding


Cieľom teambuildingu je posilnenie výkonu pracovných tímov prostredníctvom podpory spolupráce, komunikácie a sebapoznania. Program teambuildingu je vždy navrhovaný "na mieru" podľa potrieb klienta, pričom náročnosť indoorových a outdoorových aktivít je prispôsobovaná možnostiam jeho účastníkov. Neoddeliteľnou súčasťou každého teambuildingu je blok venovaný sebapoznaniu, poznaniu druhých a typológií osobnosti, ktorá opisuje zameranie osobnosti, sociálne stratégie, komunikačný štýl a pod.

Čo získate?

  • Lepšie poznanie seba samého a svojich kolegov.
  • Zlepšenie pracovného výkonu tímu a jednotlivcov.
  • Zlepšenie tímovej komunikácie a procesu zdieľania informácií.
  • Rozvoj vybraných mäkkých zručností podľa potrieb klienta (komunikácia, spolupráca, riešenie problémov, flexibilita, odolnosť voči stresu a iné).
  • Stmelenie tímu a budovanie vzťahov v prípade väčších personálnych zmien alebo rozširovanie tímov.
  • Navrhnutie / vytvorenie spoločného cieľa.

© 2012-2024 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz