Rozvoj tímu


Váš úspech v úlohe manažéra často závisí na tom, ako dobre funguje Váš tím. Akým spôsobom rieši problémy? Sú jeho členovia dostatočne motivovaní? Spolupracujú dobre? Skupinu pracovníkov zmeníte v zohraný tím až potom, čo im umožníte spoznať seba a svojich kolegov v rôznych situáciách.

Vďaka nášmu rozvojovému programu môžu Vaši zamestnanci odstrániť prekážky v komunikácii, nájsť efektívne cesty k riešeniu problémov či konfliktov, posilniť tímového ducha, Využiť synergie jednotlivcov a dosiahnuť nadpriemerné výsledky.

Na aké oblasti ich zameriavame?

  • Konfliktné situácie a stratégie ich riešenia.
  • Tímovú komunikáciu.
  • Tímové roly.
  • Typológiu osobnosti podľa MBTI.
  • Zásady a techniky asertívnej komunikácie.
  • Tréning asertívnej komunikácie.

© 2012-2024 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz