Miniaudit


Jedná se o zkrácenou verzi průzkumu názorů zaměstnanců zaměřenou výhradně na hodnocení oblastí, které mají přímou souvislost s pracovním výkonem zaměstnanců. Hodnocení provádí zaměstnanci prostřednictvím krátkého dotazníku (obsahuje 15 otázek). Ten je navržen tak, aby dokázal identifikovat oblasti společnosti, které nejvíce brzdí její ekonomický výkon. Vysokou přidanou hodnotou je získání výsledků nejen za celou společnost, ale také za jednotlivé její části, což umožní přesně identifikovat problémová místa, stejně tak jako interpretace výsledků zkušeným poradcem a možnost srovnání výsledků společnosti s výsledky běžnými v jiných organizacích.

Efektivita a vysoká vypovídací schopnost miniauditu vedla k jeho použití při hodnocení síly pracovišť a jejich certifikaci.

Co získáte?

  • Informace o stavu vaší organizace z pohledu dosažení vysokého pracovního výkonu zaměstnanců.
  • Identifikaci silých a slabých stránek společnosti.
  • Výsledky nejen za celou společnost, ale hlavně za její jednotlivé části.
  • Srovnání vaší organizace s jinými organizacemi.
  • Praktický nástroj pro řízení a hodnocení společnosti.
© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz