Průzkum názorů zaměstnanců


Průzkum názorů všech nebo vybraného vzorku zaměstnanců poskytne manažerům společnosti relevantní, strukturovanou a nezávislou informaci o situaci ve firmě. Detailní výsledky průzkumu jsou prezentovány managementu společnosti ve formě analýzy, včetně zjištění silných a slabých stránek a doporučení ke zlepšení. Se souhrnnými výsledky průzkumu jsou v dohodnutém rozsahu seznámeni také zaměstnanci firmy.

Průzkum je realizován s využitím strukturovaného dotazníku, jehož plná verze obsahuje 7 tematických oblastí, které poskytují informace o cca 200 dílčích aspektech firmy (např. pohled na účinnost jednotlivých motivačních prvků, hodnocení účinnosti komunikačních kanálů, hodnocení vedení apod.) Po identifikaci potřeb zadavatele průzkumu jsou vybrány pouze relevantní oblasti dotazníku, jež jsou dále upraveny dle jeho specifik. Průzkum tak představuje jedinečnou možnost získání důležitých údajů o firmě v rámci relativně krátkého času (cca 4-8 týdnů v zavilosti na jeho technickém provedení).

Co získáte?

  • Přehled o názorech svých zaměstnanců na jednotlivé oblasti řízení, odměňování, motivace a firemního klimatu firmy.
  • Zlepšení komunikace a firemní kultury (informovanosti ve firmě, podpoření komunikace mezi managementem a zaměstnanci).
  • Posílení loajality zaměstnanců k firmě.
  • Informace o tom, co motivuje zaměstnance.
  • Zlepšení některých procesů v HR (např. výběr zaměstnanců pro školící programy, poskytování zpětné vazby apod.)© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz