Průzkum názorů klientů / mystery client


Podstatou úspěšného fungování orgnaizací v podnikatelské i nepodnikatelské sféře je spokojenost jejich klientů. Ta se odvíjí zejména od kvality poskytovaného produktu či služby a přístupu k nim. Stejně jako lze řídit kvalitu výroby či poskytování služeb, lze řídit také kvalitu přístupu ke klientům.

K tomuto účelu slouží buďto průzkumy názorů mezi klienty nebo tzv. mystery client. Cílem obou těchto metod je získání zpětné vazby, která poskytne konkrétní impulsy pro další rozvoj proklientského přístupu v organizaci a předcházení možné nespokojenosti klientů.

Komplexní metodika klientského auditu poskytuje bohatou škálu nástrojů, které se mohou kombinovat a vzájemně doplňovat. Zahrnuje například různé formy dotazníkového šetření mezi klienty, dotazování se klientů po poskytnutí služby nebo testování proklientského přístupu školenými hodnotiteli přímo v konkrétní organizaci (bez toho, aniž by zaměstnanci o hodnocení věděli). Takovéto utajené šetření může mít podobu osobní návštěvy, telefonického kontaktu nebo třeba konzultace přes e-mail.

Co získáte?

  • Objektivní a velmi realistický pohled na spokojenost vašich klientů.
  • Hodnocení vystupování a proklientského přístupu vašich zaměstnanců.
  • Seznam opatření, jejichž realizace povede k vyšší spokojenosti vašich klientů a opakovaným nákupům či návštěvám u vás.
© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz