Demonstrujte sílu vašeho pracoviště


Možná jste si s pozitivním výsledkem vyzkoušeli nástroj na měření síly pracoviště (viz online nástroje), možná již sami dlouho víte, že vaše pracoviště je zkrátka silné. Udělejte další krok, demonstrujte svou sílu a staňte se partnerem rozvojového programu Silné pracoviště.

Jak? Úspěšným absolvováním certifikačního procesu, který vede k udělení značky „Silné pracoviště“. Každé silné pracoviště se pro nás stává „partnerem“, který vyznává slušnost v podnikání a jako takový je naším programem propagován.

Jak certifikace probíhá?

Vše začíná nezávaznou schůzkou jednoho z garantů rozvojového programu Silné pracoviště (viz Kontakty) s představitelem organizace, která má zájem o vstup do certifikačního procesu. Garant zájemci objasní podmínky a postup certifikace, v případě zájmu si již mohou dohodnout konkrétní podmínky realizace.

Certifikační proces sestává ze dvou částí:

  • Vstupní dotazníkové šetření mezi reprezentativním vzorkem zaměstnanců (cca 15 minut)
  • Hloubkové rozhovory s vybranými pracovníky (cca 1 hodina na osobu)

Účelem dotazníkového šetření je získání základních informací o silných a slabých stránkách pracoviště od reprezentativního vzorku zaměstnanců. Informace získané touto cestou jsou následně prohlubovány prostřednictvím rozhovorů, které přináší podrobné informace o jednotlivých oblastech (zejména těch, které vykazují méně příznivé výsledky) a mohou se tak stát cenným podnětem pro další rozvoj pracoviště.

Co certifikačním procesem získáte?

Bez ohledu na výsledek certifikačního procesu vám tento přinese:

  • lepší poznání silných a slabých stránek organizace založené na názorech reprezentativního vzorku vašich zaměstnanců,
  • doplňující informace k oblastem s méně příznivými výsledky a
  • doporučení opatření k dalšímu rozvoji organizace z pohledu garantů programu Silného pracoviště.

V případě úspěšného dokončení certifikačního procesu dále získáte:

  • značku „Silné pracoviště“ pro svou organizaci na 2 roky s možností jejího dalšího prodloužení,
  • nástroje pro vizualizaci vašeho silného pracoviště dovnitř i vně organizace (fotokresby s hodnotami silného pracoviště, propagační předměty vašeho silného pracoviště aj.),
  • status partnera programu Silné pracoviště a s ním spojená možnost propagace firmy na internetu, sociálních sítích, v médiích i při společenských a odborných akcích.

Kontaktujte nás

Máte-li zájem o další informace nebo o nezávaznou schůzku k certifikačnímu procesu, napište nám.

© 2012-2017 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz